Οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά με το πραγματικό ΑΕΠ να επεκτείνεται πέρα από το επίπεδο της τάσης πριν από την πανδημία.Αυτό παρατηρεί, μεταξύ άλλων, το ΔΝΤ, στην πρόσφατη έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη δική της έκθεση επισημαίνει ότι, η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική, παρά το ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, το ΔΝΤ σημειώνει με έμφαση ότι, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κάτω από το προ πανδημίας επίπεδο με τους κινδύνους χρηματοδότησης του χρέους να περιέχονται μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους. Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό με τη βελτίωση των ισολογισμών.η οικονομία αντιμετωπίζει μακροοικονομικές προκλήσεις εν μέσω της σημαντικής αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής, του επίμονου βασικού πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των ακινήτων.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που προκύπτουν από τις χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και το ακόμη χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, καθώς και μια διαρθρωτική μετατόπιση από την κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Η επίτευξη υψηλότερης και πιο πράσινης ανάπτυξης και η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απαιτεί το σωστό μείγμα πολιτικών με στόχο τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων υπέρ της ανάπτυξης.

Από την πλευρά της η Κομισιόν εκτιμά ότι, με τη μείωση της ανάκαμψης μετά την πανδημία, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί. Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει πάνω από το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό στον προβλεπόμενο ορίζοντα, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή του RRP και το σταδιακά βελτιούμενο εξωτερικό περιβάλλον. Στο μέλλον, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς η κλειστή ζήτηση θα καταργηθεί σταδιακά, αλλά θα παραμείνει σταθερή εν μέσω της αναμενόμενης αύξησης των μισθών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εφαρμογή του RRP μετατοπίζεται από τις μεταρρυθμίσεις προς τις επενδύσεις και, ως εκ τούτου, πρόκειται να διατηρήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ η δανειακή διευκόλυνση αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της εταιρικής πιστωτικής ανάπτυξης και συνεπώς των εταιρικών επενδύσεων, μετριάζοντας εν μέρει τον αντίκτυπο των τρεχουσών αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης.

Τα κέρδη ανταγωνιστικότητας κόστους που συσσωρεύτηκαν την τελευταία δεκαετία είναι πιθανό να ωφελήσουν την ανάπτυξη των εξαγωγών όταν η εξωτερική ζήτηση αυξηθεί εκ νέου στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Ωστόσο, λόγω του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου των επενδύσεων, η αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να επιβραδύνει την προσαρμογή των εξωτερικών ισοζυγίων.

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός 5% το 2023

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις και ο πληθωρισμός

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις σημειώνει ότι, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4% το 2023, πριν μετριαστεί σταδιακά σε 2,2% έως το 2025. Η επέκταση υποστηρίζεται από την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) και από μια ανθεκτική αγορά εργασίας. Ο ονομαστικός πληθωρισμός προβλέπεται στο 4,3% το 2023 και θα μετριαστεί σε περίπου 2,1% το 2025, αν και σταδιακά καθώς οι αυστηρότερες συνθήκες της αγοράς εργασίας προσθέτουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης πρόκειται να συρρικνωθεί περαιτέρω λόγω της συγκρατημένης αύξησης των δαπανών και των υψηλότερων εσόδων. Μαζί με τη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, πρόκειται να υποστηρίξει τη μείωση του υψηλού δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη ορίστηκε σε μέτρια μετά την ανάκαμψη μετά τον COVID.

Η ελληνική οικονομία σημείωσε σταθερή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2023, βασιζόμενη κυρίως στην κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η ιδιωτική κατανάλωση επωφελήθηκε από τη συσσωρευμένη ζήτηση, ιδίως στις υπηρεσίες, ενώ η σημαντική πτώση των εισαγωγών οδήγησε σε θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών που παρουσίαζαν χαμηλές επιδόσεις τα τελευταία τρίμηνα.

Η επενδυτική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε σημαντικά μετά την άνοδο το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ο αντίκτυπος των καταστροφικών πλημμυρών της Θεσσαλίας στη συνολική ανάπτυξη αναμένεται να είναι περιορισμένος λόγω του σχετικά χαμηλού μεριδίου της περιοχής στη συνολική προστιθέμενη αξία. Λόγω της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης με την πλήρη ανάκαμψη του τουρισμού, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται να είναι σταθερή, κατά μέσο όρο 2,4% για το 2023 συνολικά.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Κομισιόν επισημαίνει ότι, αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 4,3% το 2023 και να παραμείνει πάνω από το 2% στον προβλεπόμενο ορίζοντα. Πρόσφατες μηνιαίες μετρήσεις δείχνουν άνοδο του πληθωρισμού της ενέργειας και των υπηρεσιών (σε εποχικά προσαρμοσμένη σε μηνιαία βάση).

Επίσης, οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται από τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, μια βασική περιοχή για τη γεωργική παραγωγή. Μακροπρόθεσμα, η αναμενόμενη ισχυρότερη αύξηση των μισθών που συνδέεται με μια στενή αγορά εργασίας αναμένεται να προσθέσει ανοδική πίεση στις τιμές. Οι τιμές καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8% και 2,1% το 2024 και το 2025 αντίστοιχα.

Αναπτυξιακός Νόμος

Οι εξελίξεις στο δημοσιονομικό “μέτωπο”

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο το 2023, φθάνοντας στο 2,3% του ΑΕΠ. Στο βασικό αυτό ισοζύγιο βρίσκεται η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου, το οποίο αναμένεται να καταγράψει πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ φέτος, από 0,1% το 2022.

Κατά την Κομισιόν, αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των μέτρων για τον μετριασμό (οικονομικές και κοινωνικές) επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας και των καλύτερων από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα, ιδίως από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτοί οι κινητήριοι παράγοντες αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τις αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις των πρόσφατων φυσικών καταστροφών. Η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου αντισταθμίζεται σε γενικές γραμμές από υψηλότερες δαπάνες για τόκους.

Το 2024, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο 0,9% του ΑΕΠ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των μέτρων δαπανών, όπως το έκτακτο μπόνους για τους συνταξιούχους και η κοινωνική μεταφορά με την ένδειξη «αγοραίο πάσο», τα οποία δεν αναμένεται να παραταθούν πέραν του 2023.

Επίσης, οι δαπάνες που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να μειωθεί το 2024. Αυτή η πρόβλεψη επηρεάζει τη μεταρρύθμιση του δημόσιου μισθολογικού πλέγματος, την αύξηση του επιδόματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για οικογένειες με παιδιά και τη μόνιμη αύξηση του φόρου μίας ημέρας.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,8% του ΑΕΠ το 2025. παρά τη σταδιακή μείωση του πάγιου φόρου για αυτοαπασχολούμενους που αναμένεται να ξεκινήσει το 2025 και τη σχεδιαζόμενη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 0,5 π.μ. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων προβλέπεται να περιοριστεί στο 0,1% του ΑΕΠ το 2025. Η αύξηση των δημοσίων δαπανών αναμένεται να παραμείνει συνολικά υποτονική, βελτιώνοντας έτσι το ισοζύγιο.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σε όλο τον προβλεπόμενο ορίζοντα, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, αλλά και βοηθούμενος από τα πρωτογενή πλεονάσματα.Ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί σε 160,9% το 2023, 151,9% το 2024 και σε 147,9% το 2025.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές υπόκεινται σε κινδύνους ανά χώρα. Οι αρνητικοί κίνδυνοι πηγάζουν από εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, κυρίως τις δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας Δημόσιας Περιουσίας (ΕΤΑΔ). Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τη φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης ενδέχεται να αποφέρουν ήδη το 2024 πρόσθετα έσοδα σε σύγκριση με την τρέχουσα πρόβλεψη.

Το ΔΝΤ βλέπει φως στην άκρη του τούνελ

Οι παρατηρήσεις του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία

Το ΔΝΤ από την άλλη, επισημαίνει ότι, το πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2023 κατά 2½ τοις εκατό (εποχικά προσαρμοσμένο ετησιοποιημένο ρυθμό). Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε λόγω της αύξησης των πραγματικών μισθών και της σταδιακής μείωσης των υπερβολικών αποταμιεύσεων των νοικοκυριών που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Η αύξηση των σταθερών επενδύσεων παρέμεινε ισχυρή λόγω της συνεχιζόμενης επένδυσης της επόμενης γενιάς που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (NGEU). Τα δεδομένα υψηλής συχνότητας υποδηλώνουν ότι η συνολική οικονομική δυναμική παρέμεινε ισχυρή το τρίτο τρίμηνο παρά μια σειρά από φυσικές καταστροφές (καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες).

Σύμφωνα με το Ταμείο, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης διαφόρων κρατικών υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, όπως ο εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, έχουν διευκολύνει την προσαρμογή της αγοράς εργασίας μετά την πανδημία. Οι ενέργειες της ενισχυμένης αρχής ανταγωνισμού συνέβαλαν στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. Με βάση αυτή την πρόοδο, η δυνητική ανάπτυξη της Ελλάδας εκτιμάται ότι έχει γίνει θετική το 2022, για πρώτη φορά μετά την κρίση του δημόσιου χρέους.

Από κει και πέρα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί σθεναρά κατά 2,5 και 2,0 τοις εκατό το 2023 και το 2024, αντίστοιχα, πριν μετριαστεί προς το μεσοπρόθεσμο. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη θετική αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα θα συνεχίσει να επεκτείνεται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRP).

Ωστόσο, στο πλαίσιο των δημογραφικών αντίξοων ανέμων, της λήξης της χρηματοδότησης της NGEU το 2026 και της ακόμη χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να συγκρατηθεί σε περίπου 1¼ τοις εκατό μεσοπρόθεσμα. Ο βασικός πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον πυρήνα του πληθωρισμού θα εκτονωθούν μόνο σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων.

Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη, αλλά κλίνουν προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το Ταμείο.Μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαταράξει το εμπόριο και να προκαλέσει ανανεωμένες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη.

Η υψηλότερη από την αναμενόμενη εμμονή στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ και τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα επιβάρυνε την περιφερειακή και εγχώρια ζήτηση.Τα πιο συχνά ακραία κλιματικά φαινόμενα θα μπορούσαν να διαταράξουν τον τουρισμό και τις συνολικές δραστηριότητες.

Αντίθετα, η επιτάχυνση των φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες αντιδράσεις της αγοράς στην αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός ως αποτέλεσμα των κλυδωνισμών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες καθώς και των εγχώριων πιέσεων από τις πρόσφατες και αναμενόμενες αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Ελληνικές Τράπεζες: «Πράσινο φως» από τον SSM για την διανομή μερίσματος

Οι παρατηρήσεις για δημόσιο και τράπεζες

Επιπλέον, το ΔΝΤ τονίζει ότι, η συγκράτηση των πιέσεων στις δαπάνες είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του δημοσιονομικού χώρου για κρίσιμες κοινωνικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι πιέσεις δαπανών θα πρέπει να αντισταθούν σε μη διακριτικούς τομείς, όπως οι μισθοί και οι συντάξεις του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση μεταξύ των χωρών.

Αντίθετα, οι επενδυτικές ανάγκες είναι μεγάλες, μεταξύ άλλων για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι κρίσιμες κοινωνικές δαπάνες, όπως οι στοχευμένες κοινωνικές μεταβιβάσεις, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση θα πρέπει να προστατεύονται ή να επεκταθούν για μεγαλύτερη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Οι συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενιαίας πύλης για παροχές, θα προστατεύσουν καλύτερα τους ευάλωτους. Παράλληλα, η προώθηση των δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ενίσχυε τη δημοσιονομική διακυβέρνηση και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής.Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μεταρρυθμίσεων για τους αυτοαπασχολούμενους, είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες.

Το ΔΝΤ για τις τράπεζες σημειώνει ότι, η παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, καθώς και τα πιστωτικά ανοίγματα θα πρέπει να ενισχυθούν , υποστηριζόμενα από μια ισχυρή τραπεζική κεφαλαιακή βάση.

Σε ένα περιβάλλον με επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος επιτοκίου των τραπεζών και η καταλληλότητα των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων τους πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Η προληπτική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων είναι εγγυημένη για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διατηρούν άνετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να εξασφαλίσουν βιώσιμη κερδοφορία, ενώ τα προσωρινά αυξημένα κέρδη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και την αποκατάσταση της ποιότητας του κεφαλαίου.

Η εργαλειοθήκη μακροπροληπτικής πολιτικής θα πρέπει να ενισχύεται και να χρησιμοποιείται πιο ενεργά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Συμπληρώνοντας τη συσσώρευση και τις εκδόσεις οργανικών τραπεζικών κεφαλαίων, η ενεργοποίηση ενός θετικού ουδέτερου αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος θα βοηθούσε στην προστασία των τραπεζών από πιθανούς συστημικούς κλυδωνισμούς.

Τα μέτρα που βασίζονται σε δανειολήπτες για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων —όπως τα ανώτατα όρια του λόγου δανείου προς την αξία και τα ανώτατα όρια του δείκτη εξυπηρέτησης του χρέους προς το εισόδημα— θα ενίσχυαν την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και κατά συνέπεια θα αντιμετώπιζαν τρωτά σημεία στο τραπεζικό σύστημα έναντι της πιθανής έκρηξης των στεγαστικών κατοικιών, καταλήγει το ΔΝΤ.

Διαβάστε ακόμη: