Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε μέσα σε μία εβδομάδα η ναυλαγορά φορτηγών πλοίων capesize που είναι τα μεγάλα τύπου πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Οι αναλυτές τη χαρακτηρίζουν ως «μία δυσάρεστη εβδομάδα», καθώς ο δείκτης των capes μειώθηκε κατά 43,5%, και έκλεισε στα 22.613 δολάρια ΗΠΑ/ημέρα. Η μείωση εισαγωγών από την Κίνα πρώτων υλών έπληξε τον συγκεκριμένο τύπο πλοίων.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσφατες αυξημένες ανησυχίες σχετικά με την παραλλαγή του «Όμικρον» θα συντηρήσουν την αυξημένη αβεβαιότητα και η ναυλαγορά ξηρού φορτίου θα συνεχίσει να διορθώνει. Επιπλέον, υπάρχουν και πολλοί άγνωστοι παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας, όπως ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, που μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αλλαγές στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Κάποιοι θεωρούν ότι η καλή ναυλαγορά των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να ήταν απλώς μια αντανάκλαση της εμφατικής τροχιάς που έχει σημειωθεί από την έναρξη του 2021 στον συγκεκριμένο κλάδο πλοίων.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, αφού επικρατεί η αντίληψη ότι τα τρέχοντα επίπεδα της ναυλαγοράς είναι δυσανάλογα σταθμισμένα από προσωρινές ασυμμετρίες και όχι από ισχυρά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη.

Φορτηγά

Την εβδομάδα 13-19 Δεκεμβρίου 2021 η ναυλαγορά ξηρού φορτίου κατέγραψε πτώση κατά 27,3% πέφτοντας κάτω από ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων. Έκλεισε στις 2.379 από 3.271.

Ο μέσος όρος είναι 2.948 μονάδες με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2020 ήταν χαμηλότερη, στις 1.066.

Τα πλοία Capesize είδαν τους ημερήσιους ναύλους να πέφτουν από τις 40.000 δολάρια στις 27.158 δολάρια καταγράφοντας πτώση 43,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα από τις 4.827 μονάδες στις 2.727. Οι τιμές των ναύλων κινήθηκαν από τις 16.767 δολάρια την ημέρα έως τις 46.135 δολάρια.

Στα Panamax σημειώθηκε πτώση σε ποσοστό 20,3% από τις 3.068 μονάδες στις 2.444. Οι τιμές των ναύλων κινήθηκαν από τις 15.914 δολάρια την ημέρα έως τις 41.509 δολάρια.

Στα Supramax σημειώθηκε πτώση της ναυλαγοράς σε ποσοστό 3,2% από τις 2.551 μονάδες στις 2.469. Οι τιμές των ναύλων κινήθηκαν από τις 18.100 δολάρια την ημέρα έως τις 48.383 δολάρια.

Στα Handysize σημειώθηκε πτώση του δείκτη κατά 1,6% από τις 1.572 μονάδες στις 1.547. Οι τιμές των ναύλων κινήθηκαν από τις 21.456 δολάρια την ημέρα έως τις 40.767 δολάρια.