Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 6.090 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι ελλείμματος 13.078 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Κατά την περίοδο εκείνη, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30.203 εκατομμύρια ευρώ, από 24.111 εκατ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.906 εκατ. ευρώ, από 35.999 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Το πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε σε 1.76 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 8.6 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων τον Ιούνιο

Ανοδικά κινήθηκαν τα επιτόκια των δανείων τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0.03%, τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0.03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0.00%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος από νοικοκυριά, παρέμεινε επίσης αμετάβλητο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0.12%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3.98%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14.11%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 11.36%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 2.95%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3.80%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6.29%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο του 2022 και διαμορφώθηκε στο 3.01%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και έφθασε το 3.25%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000€ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,50%, για δάνεια από 250.001€ μέχρι 1.000.000€ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3.41% και για δάνεια άνω του 1.000.000€ αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2.92%.