Στα 8,8 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2021, από 14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 12,950 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 19,464 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.059 εκατ. ευρώ, από 38.041 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 55.474 εκατ. ευρώ, από 54.923 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.