Η κλιματική αλλαγή είναι η νέα «ασύμμετρη απειλή» και για τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να εντάξουν στα μοντέλα μέτρησης και τον συγκεκριμένο κίνδυνο από το 2022. Ενώ οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής θα συμπεριληφθούν και θα προσμετρηθούν στα πανευρωπαϊκά stress tests του 2022.

Την ώρα που η Ελλάδα μετρά τις πληγές της από τις πυρκαγιές με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους να έχουν γίνει στάχτη και περιουσίες να έχουν χαθεί, οι τράπεζες ανακοίνωσαν δέσμη μέτρων για την στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τα μέτρα

Συγκεκριμένα οι τράπεζες προχωρούν:

-Στην αναστολή για 6 μήνες, σε ό,τι αφορά την πληρωμή των κάθε μορφής ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (δάνεια ΤΕΠΙΧ και Εγγυοδοτικού).

-Για ένα εξάμηνο θα απέχουν επίσης από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι πληττόμενοι για να ενταχθούν στα μέτρα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, «οι τράπεζες θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα είναι σταθερά δίπλα στους πληγέντες με πρόσθετα μέτρα που θα απαιτηθούν».

Ταυτόχρονα θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, για την προληπτική θωράκιση της χώρας από τις πυρκαγιές, ενώ η Ένωση Τραπεζών κατέθεσε στον λογαριασμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ένα πρώτο χρηματικό ποσό, που προορίζεται ειδικά για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πληγέντων.

Τα μοντέλα μέτρησης κινδύνων

Η τεράστια καταστροφή έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη. Ένας κίνδυνος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να προσμετράται.

Εφεξής τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να εντάξουν πλήρως στα μοντέλα μέτρησης των κινδύνων τους τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής και φυσικά να ακολουθήσουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Ευρωζώνη πέρυσι αποφασίστηκε από τις εποπτικές Αρχές και τις κεντρικές τράπεζες η ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο εποπτικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι κυβερνήσεις χαράσσουν την στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης και οι τράπεζες που αποτελούν τον βασικό βραχίονα για την χρηματοδότηση της οικονομίας θα πρέπει να σταθμίσουν και να μετρήσουν τον κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή.

 

Νέο εποπτικό πλαίσιο

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου εποπτικού πλαισίου. Μάλιστα η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της ΤτΕ, σε σχετικές έρευνές της έχει επισημάνει το μεγάλο κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της προσαρμογής στη μεταβολή του κλίματος, ως μέτρου μείωσης των ζημιών

Στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο φέτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

Δέχεται ως ενέχυρο –για δανεισμό μέσω του Ευρωσυστήματος και για σκοπούς νομισματικής πολιτικής– ομόλογα με συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας (συνδεδεμένους με τους ορισμούς του EU Taxonomy Regulation), υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει η ίδια θεσπίσει.

-Έχει ανακοινώσει ότι η επόμενη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2022 θα εξετάσει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προχωρήσει από πέρυσι στη χαρτογράφηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους βάσει των διαθέσιμων δημοσιευμένων εποπτικών στοιχείων, καθώς και ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αξιολόγηση ετοιμότητας

Στόχος αρχικά της ΤτΕ ήταν η κινητοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και η αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των επερχόμενων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων.

Ταυτόχρονα η ΤτΕ προγραμματίζει και νέες δράσεις στη λογική και τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού και εποπτικού πλαισίου για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόκειται για δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα βιωσιμότητας ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως για τις επερχόμενες θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις για τους συναφείς κινδύνους, αλλά και να διαμορφώσουν κατάλληλη στρατηγική που θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνουμε ακόμα ότι η ΤτΕ συμμετέχει:

– στο 8ετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life IP «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», που είναι και το σημαντικότερο εθνικό έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τον σχεδιασμό των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

-Στο «Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS), ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

-Στην κοινή πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του World Meteorological Organization (WMO) και της UNESCO με τίτλο «Addressing climate change impacts on cultural and natural heritage», που έχει στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Τράπεζες: Ένα εκατομμύριο ακίνητα ετοιμάζονται να αλλάξουν χέρια