Στις αγορές βγήκε η Τράπεζα Πειραιώς με πράσινο πενταετές ομόλογο.

Η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,625%.  Το guidance για το επιτόκιο ήταν στο 5%, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 3,25 δισ. ευρώ. 

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.

Διαβάστε ακόμη