Ερχόμαστε πιο κοντά στις μέρες για διανομή μερίσματος, ανέφερε χθες ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζοντας τους στόχους της τράπεζας για το 2023 στους διεθνείς αναλυτές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: Μέχρι το τέλος του 2023 θα είμαστε πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Σε συνεννόηση με τον επόπτη και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας εκτίμησή μας είναι πως ερχόμαστε πιο κοντά στις ημέρες διανομής μερίσματος. Στο τέλος του 2023 θα ληφθεί η απόφαση για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Η τράπεζα προβλέπει για φέτος κέρδη μεγαλύτερα των 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Στην παρουσίαση των στόχων της Πειραιώς ο κ. Μεγάλου και στελέχη της διοίκησης ανέφεραν μεταξύ των άλλων πως:

-Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης –και ο τουρισμός- θα διατηρήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 3%.

-Εκτίμησαν ότι η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα έρεθει μέσα στο έτος.

-Αναμένεται για φέτος 1,7δις ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση, που θα προέλθει κυρίως από τις χρηματοδοτήσεις προς τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μικρές θα είναι οι επιδόσεις της λιανικής τραπεζικής.

-Συνεχίζεται η εξυγίανση του ισολογισμού και σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει στο 6%, με δείκτη κάλυψης 60%. Η τράπεζα αναμένει για φέτος νέα «κόκκινα» δάνεια 600 εκατ ευρώ με την πλέον ευάλωτη κατηγορία να είναι αυτά χωρίς εξασφαλίσεις.

-Αναμένονται σημαντικά οφέλη από την άνοδο των επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε αύξηση 2% στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Ωστόσο αναφέρθηκε ότι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες της τράπεζας ασκούν πιέσεις για μείωση των spreads. Τα στελέχη της τράπεζας εκτίμησαν πως οι επιπτώσεις από την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων δεν θα είναι σημαντικές διότι μέσα στο έτος θα σταματήσει η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

-Η τράπεζα εστιάζει στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και σχεδιάζει νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Ο δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα περίπου 2%.

Διαβάστε ακόμη: