Γεγονός θα πρέπει να θεωρείται και τυπικά η ανταμοιβή των μετόχων των ελληνικών τραπεζών για πρώτη φορά μετά το 2008, καθώς η μία μετά την άλλη οι ελληνικές τράπεζες ανακοινώσουν την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την διανομή μερίσματος.

Σημειώνεται ότι οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων έχουν θέσει ως στόχο την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους τους συνολικού ύψους 870 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% περίπου του καθαρού αποτελέσματος του 2023 ήτοι 3,6 δισ. ευρώ.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής προς τον εποπτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) των προτάσεων των ελληνικών τραπεζών για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της περυσινής χρήσης.

Ο επόπτης αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και κυρίως τις προοπτικές για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών τους κατά την τριετία 2024 – 2026, όπως αυτές αποτυπώνονται στα επιχειρησιακά πλάνα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θα ανάψει το «πράσινο φως» για την πρώτη επιβράβευση των μετόχων τους με μετρητά μετά από 16 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του εγχώριου κλάδου σε πλήρη κανονικότητα, μετά τους τρεις αναγκαστικούς γύρους ανακεφαλαιοποιήσεων την περασμένη δεκαετία.

«Πράσινο φως» SSM στις Ελληνικές τράπεζες για την διανομή μερίσματος

Το μέρισμα ανά τράπεζα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τη διανομή μερίσματος συνολικά 79 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους (ήτοι 0,063 ευρώ ανά μετοχή). Η Γενική Συνέλευση στην οποία θα συζητηθεί η διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 8η Ιουλίου 2024.

Την Πέμπτη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Optima bank ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 0,44 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2023. Το ποσό προ παρακράτησης νόμιμου φόρου ανέρχεται σε 32.425.422,48 ευρώ. Από το ποσό αυτό, όπου απαιτείται, παρακρατείται ο αναλογών φόρος ποσοστού 5%, και συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε ποσό 0,418 ευρώ.

Δικαιούχοι του μερίσματος μικτού ποσού 0,44 ευρώ ανά μετοχή είναι οι Μέτοχοι της Τράπεζας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 26.06.2024 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τρίτη 25.06.2024 και έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Κατά την πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η διοίκηση της Eurobank ενημέρωσε τους αναλυτές ότι έχει καταθέσει αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Για τις επόμενες χρήσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος Φ. Καραβίας έχει τονίσει ότι στόχο της τράπεζας αποτελεί η αύξηση του ποσοστού διανομής στο 40% το 2025 και στο 50% το 2026, ενώ δεν απέκλεισε η επιβράβευση των μετόχων να περιλαμβάνει και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύσει να επιβραβεύσει τους μετόχους της με το συνολικό ποσό των 1,1 δισ. ευρώ έως και το 2026.

Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τον επόπτη, η ανταμοιβή αυτή θα δοθεί τόσο με επιστροφή κεφαλαίου μέσω μερίσματος σε μετρητά, όσο και με την επαναγορά ιδίων μετοχών από την τράπεζα.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος Β. Ψάλτης η πρόταση που έχει αποσταλεί προς έγκριση στη Φρανκφούρτη, προβλέπει τη διανομή 122 εκατ. ευρώ, που αποτελούν το 20% της καθαρής κερδοφορίας του 2023, από τα οποία τα 61 εκατ. ευρώ θα διατεθούν υπό τη μορφή μερίσματος και τα υπόλοιπα 61 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τα buybacks.

Η απάντηση από τον SSM θα έλθει στις αρχές Ιουνίου, για να ακολουθήσει η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank στα τέλη του ερχόμενου Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, όπως επισημάνθηκε, ο χρόνος εκκίνησης των επαναγορών θα εξαρτηθεί από τις τάσεις στο ΧΑ και την εκτίμηση της διοίκησης της τράπεζας για τη δίκαιη αποτίμησή της.

Ως προς τις επόμενες χρήσεις, στόχος της Alpha Bank είναι το ποσοστό διανομής κερδών στους μετόχους να διαμορφωθεί στο 35% το 2024 και στο 50% τη διετία 2025 – 2026.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Π. Μυλωνάς με βάση πρόσφατες δηλώσεις του, το μέρισμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 30% επί των κερδών του 2023, ενώ πέραν της επιστροφής κεφαλαίου, θα προκριθεί και η λύση της επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως μέσο επιβράβευσης των μετόχων του ομίλου τα επόμενα έτη.Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών στα ευρωπαϊκά επίπεδα, έχοντας ως πλεονέκτημα τα κεφαλαιακά μαξιλάρια που ξεπερνούν τις 900 μονάδες βάσης σε σχέση με τα εποπτικά όρια.

J.P. Morgan και Citi αυξάνουν τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

 

Οι επόμενες χρήσεις

«Εφέτος θα πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ουσιαστικής απελευθέρωσης της μερισματικής πολιτικής κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη 3ετία» υπογραμμίζει αναλυτής που παρακολουθεί το κλάδο.

«Σε αυτή τη φάση στόχο των τραπεζών αποτελεί η διαμόρφωση του ποσοστού διανομής επί των κερδών τους στη ζώνη του 50% έως και το 2026», προσθέτει σχετικά η ίδια πηγή.

Όπως σημειώνει, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι για την κερδοφορία των επόμενων τριών χρήσεων, το ετήσιο μέρισμα από τους τέσσερις συστημικούς ομίλους θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 1,8 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, πέραν της διανομής μετρητών, οι τράπεζες σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν και προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών και ακύρωσής τους.

Αυτό οδηγεί σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή και συνιστά μία έμμεση, αλλά ουσιαστική επιβράβευση των μετόχων τους.

Διαβάστε ακόμη: