Οι μηχανικοί της SABO Marine Services ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία 4 διαδοχικούς δεξαμενισμούς ηλεκτρονικών μηχανών, εντός διαστήματος 45 ημερών, εδραιώνοντας έτσι μια ισχυρή παρουσία στην αγορά των δεξαμενισμών.

Ήδη από το πρώτο πεντάμηνο του 2023, η SABO Marine Services συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνεχώς νέες συνεργασίες, με βασικούς παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς. Μερικές από τις προσφερόμενες παροχές της είναι: on board εκπαιδευτικά σεμινάρια ηλεκτρονικής μηχανής, αξιολόγηση απόδοσης της κύριας μηχανής μέσω ειδικής πλατφόρμας, εγκατάσταση EPL & ρύθμιση Governor καθώς και αναβάθμιση λειτουργικού του συστήματος εσωλίπανσης Alpha Lubrication.

Οι παραπάνω είναι ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η  SABO Marine Services, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης των στόλων πλοίων και ευρύτερα στην εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Ναυτιλιακής Κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα