Σήμερα (01/12), το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας δημοσίευσε το ενιαίο μητρώο των λεγόμενων «ξένων πρακτόρων», το οποίο αντικαθιστά τα –έως σήμερα– τέσσερα ξεχωριστά μητρώα, στην πρώτη μέρα ισχύος του νέου νόμου «Περί ελέγχου της δραστηριότητας προσώπων που βρίσκονται υπό ξένη επιρροή».

Το ενιαίο μητρώο καθιερώνεται σύμφωνα με τον νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος μπορεί, πλέον, να χαρακτηρίζει ως «ξένους πράκτορες» πρόσωπα που δεν χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων “Agora”, Πάβελ Τσίκοφ, αναφερόμενος στο ενιαίο μητρώο, ανέφερε ότι σε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν 493 εγγραφές, που είναι περισσότερες από τους –μέχρι στιγμής– καταγράφοντες «ξένους πράκτορες», επειδή σε αυτό περιλαμβάνονται και οργανώσεις που είχαν συμπεριληφθεί στους καταλόγους, αλλά μετά αφαιρέθηκαν από αυτούς.

Σήμερα, στη Ρωσία υπάρχουν 348 «ξένοι πράκτορες», στους οποίους συγκαταλέγονται, πολίτες, οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και Μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Ξένοι πράκτορες», πια, μπορούν να θεωρηθούν οιεσδήποτε ρωσικές ή ξένες οργανώσεις είτε φυσικά πρόσωπα, εάν έχουν υποστήριξη από το εξωτερικό, είτε βρίσκονται υπό ξένη επιρροή, αλλά επίσης εάν ασκούν πολιτική δραστηριότητα, είτε συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη στρατιωτική και τεχνολογική δραστηριότητα της Ρωσίας «που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον της ασφάλειας της χώρας».

Οι νέοι κανόνες επεκτείνουν τον αριθμό των απαγορεύσεων για τους «ξένους πράκτορες». Δεν τούς επιτρέπεται να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί σε κρατικούς και δημοτικούς οργανισμούς ή γενικώς να διδάσκουν, να εκπαιδεύουν ανηλίκους και να διαδίδουν οιαδήποτε πληροφορία μεταξύ τους.

Οι «ξένοι πράκτορες» δε θα μπορούν να είναι μέλη των εκλογικών επιτροπών, να συμμετέχουν σε συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά και όργανα εμπειρογνωμοσύνης που έχουν συσταθεί από τις αρχές ή να διεξάγουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις κατά της διαφθοράς και δημόσιες εκδηλώσεις. Το τελευταίο, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 31 του Συντάγματος, για την ελευθερία του συνέρχεσθαι.

Οι «ξένοι πράκτορες» δε θα μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων (FSIN), το Υπουργείο Εσωτερικών, την Εισαγγελία, την Επιτροπή Ερευνών και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών. Ούτε θα μπορούν να καταταγούν για στρατιωτική θητεία με σύμβαση. Αυτή η ιδιότητα, ωστόσο, δε συνιστά λόγο απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία και την επιστράτευση.

Ο νέος νόμος εισάγει μητρώο για τους πολίτες που «συνεργάζονται» με «ξένους πράκτορες» (αφορά εκείνους που εργάζονταν σε οργανώσεις είτε λάμβαναν από τον «ξένο πράκτορα» χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία). Όμως, οι περιορισμοί που ισχύουν για τους «ξένους πράκτορες» δεν επεκτείνονται στα πρόσωπα που συνεργάζονταν μαζί τους.

Από σήμερα, τίθεται ακόμη σε ισχύ ο νέος κατάλογος με τους κανονισμούς που πρέπει να εφαρμόζουν οι «ξένοι πράκτορες» κατά τη δημοσίευση των θεμάτων τους. Από εδώ και πέρα, πρέπει να γράφουν «Το παρόν δημοσίευμα (πληροφόρηση)» αντί «Το εν λόγω δημοσίευμα», ενώ, πρέπει να αναφέρουν την ονομασία της οργάνωσης αν είναι νομικό πρόσωπο είτε το επίθετο, το όνομα και το πατρώνυμο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αυτός ο κανόνας πρέπει να τηρείται και από τους συνεργάτες των οργανώσεων.

Χθες (30/11), το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ψήφισε νομοσχέδιο που εισάγει τροπολογίες για την «αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων». Αυτό, τροποποιεί 39 κλαδικούς νόμους «προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορολογική και ουσιαστική συνοχή» με τον νόμο για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των «ξένων πρακτόρων», τόνισε ο Γερουσιαστής Αντρέι Κλίμοφ, ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου. Τέλος, προσέθεσε ότι θεσμοθετεί περιορισμούς για τα άτομα που αναγνωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες».

Διαβάστε ακόμη: