Έτοιμη να καρπωθεί περισσότερα οφέλη από τον ΟΤΕ τα επόμενα χρόνια είναι η Deutsche Telecom, μετά την νέα ακύρωση ποσοστού των ίδιων μετοχών.

Και τα οφέλη προκύπτουν από την καλή τοποθέτηση του ΟΤΕ στην αγορά για την ψηφιοποίηση μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, την εφαρμογή του 5G στην κινητή τηλεφωνία, τις συνδέσεις οπτικών ινών προς τους τελικούς καταναλωτές, την περαιτέρω διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά και των υπόλοιπων κλάδων δραστηριότητας που ήδη έχει ξεκινήσει ο ΟΤΕ ( πλατφόρμα ΒΟΧ, συστήματα πληρωμών, ασφάλειες )
Η διαγραφή των μετοχών, η οποία αποτελούσε και αίτημα θεσμικών επενδυτών, επιδρά θετικά για τον βασικό μέτοχο του ΟΤΕ καθώς αυξάνει το ποσοστό του, και μειώνει το κόστος κτήσης τους.

Προηγήθηκε μια μείωση μετοχών 9,9 εκατ. μετοχών τον Δεκέμβριο του 2020 και από την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να διαγραφούν 3,4 εκατ. μετοχές, σύμφωνα με την απόφαση της πρόσφατης Γενικής συνέλευσης.

Με βάση την μετοχική σύνθεση στις 30 Ιουνίου ο ΟΤΕ κατείχε το 47,9% των μετοχών, το Δημόσιο 5,7%, οι θεσμικοί επενδυτές 38,5% οι ιδιώτες επενδυτές 6,7% ενώ οι ίδιες μετοχές ήταν 1,2%.

Με βάση την πάγια πολιτική του, τα τελευταία χρόνια ο ΟΤΕ θα συνεχίσει τις αγορές ίδιων μετοχών, συνεπώς το ποσοστό της γερμανικής μητρικής θα αυξηθεί έτι περαιτέρω εφόσον αποφασιστεί μια νέα διαγραφή στο τέλος του έτους.

Σημείο καμπής για τον ΟΤΕ το Ταμείο Ανάκαμψης

Tα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την συνδεσιμότητα, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, αλλά και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων αποτελούν σημείο καμπής για τον ΟΤΕ.

Tα επόμενα χρόνια ο οργανισμός αναμένεται να δρέψει τους καρπούς των υψηλών επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ξένου οίκου, με το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΟΤΕ θα μπορεί να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη κατά 6-7% για τα επόμενα 4 χρόνια.

O ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας σύμφωνα με το Ελλάδα 2.0 διαθέτει κονδύλια ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Βεβαίως, και ο ΟΤΕ δεν θα πάρει όλα τα έσοδα από τα προγράμματα, ωστόσο οι εκτιμήσεις του ξένου οίκου κινούνται στο 35% των εσόδων ενώ το περιθώριο κερδών υπολογίζεται επίσης στο 35%.

Επιπλέον, σύμφωνα με την διοίκηση του ΟΤΕ, μέχρι το 2024, ο οργανισμός προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για να πετύχει την κάλυψη του συστήματος 5G, αλλά και να συνδέσει 550.000 επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2021.

Δελέαρ για τους επενδυτές είναι η υψηλή μερισματική απόδοση του ΟΤΕ, η οποία κινείται στο 8% ενώ το έκτακτο μέρισμα από την πώληση της Telecom Romania ( έσοδα 268 εκατ. ευρώ )υπολογίζεται σε ένα επιπλέον 3-3,5% σύμφωνα με την Eurobank Equities.

Εκτός, λοιπόν, από το διανεμόμενο μέρισμα 0,68 ευρώ, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται η διανομή έκτακτου μερίσματος 0,40 ευρώ – σύμφωνα με την Axia Ventures – αφού αφαιρεθούν τα έξοδα και οι προβλέψεις από την πώληση της θυγατρικής στην Ρουμανία.

Σ’ ότι αφορά τις ελεύθερες ταμειακές ροές, η οποία είναι και η βάση του μερίσματος για το 2021 η Axia Ventures υπολογίζει να ανέλθουν σε 528 εκατ. ευρώ και 602 εκατ. ευρώ το 2022.

Deutsche Telekom, Cosmote και Ericsson αξιοποιούν συχνότητες πάνω από τα 100 GHz για 5G backhaul