«Κόκκινα» δάνεια ύψους 8,5 δισ. ευρώ έχουν ρυθμίσει, «κουρέψει» και αναδιαρθρώσει οι εταιρίες διαχείρισης την περίοδο 2020-2021, από τα 100 δισ. ευρώ που διαχειρίζονται συνολικά.

Συγκεκριμένα οι servicers έχουν αναδιαρθρώσει κόκκινα δάνεια ύψους άνω των 4,7 δισ. ευρώ προσφέροντας λύσεις που περιλαμβάνουν στην πλειοψηφία τους και άφεση χρέους και ακόμα έχουν πετύχει ρυθμίσεις για προβληματικά δάνεια ύψους 3,8 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται εντός τραπεζικών ισολογισμών. Μάλιστα τα δάνεια αυτά αναταξινομήθηκαν ως εξυπηρετούμενα και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), οι servicers διαχειρίζονται σήμερα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 100 δισ. ευρώ. Φέτος ανέλαβαν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ύψους 22 δισ. ευρώ, που μεταφέρθηκαν εκτός τραπεζικών ισολογισμών και βρίσκονται σε διαδικασία μεταφοράς άλλα 13 δισ. ευρώ δανείων.

Τα «κόκκινα» της πανδημίας «πονοκέφαλος για τις τράπεζες

Επιτάχυνση

Οι τράπεζες έχουν επιταχύνει στην κατεύθυνση της οριστικής διευθέτησης των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων και το βάρος της διαχείρισης έχει πέσει στους servicers. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας, η διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα.

Οι servicers προσφέρουν λύσεις ουσιαστικές, βιώσιμες και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των οφειλετών.

Και προτεραιότητα αποτελεί η αναβίωση των δανείων, να αναδιαρθρωθεί δηλαδή ο δανεισμός και να καταστεί και πάλι βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε συμπάθεια ή κατανόηση για εκείνους που μπορούν αλλά δεν θέλουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να φορτώσουν τα βάρη σε άλλους και τελικά στο κοινωνικό σύνολο και την οικονομία. Ο στρατηγικός κακοπληρωτής επιδεικνύει αντικοινωνική συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τάσος Πανούσης, πρόεδρος της Ένωσης (και CEO doValue) και συμπλήρωσε:

Καθημερινά προσφέρουμε ευέλικτες και ουσιαστικές λύσεις συμβατές με τις οικονομικές τους δυνατότητες σε όλους τους δανειολήπτες που συνεργάζονται μαζί μας. Και αναφερόμενος στη διενέργεια των πλειστηριασμών σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι η ύστατη επιλογή» για να πειστούν οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν, τονίζοντας πως «η απουσία της αναγκαστικής εκτέλεσης επηρεάζει αρνητικά και φέρνει στην επιφάνεια τον ηθικό κίνδυνο».

Τράπεζες: Απαλλάσσονται από κόκκινα δάνεια 30 δις τον Απρίλιο

Οι τέσσερις προκλήσεις για να απαλλαγεί η οικονομία από το ιδιωτικό χρέος

Ο πρόεδρος των ΕΕΔΑΔΠ αναφέρθηκε και στις 4 σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να απαλλαγεί η οικονομία από το άγος του ιδιωτικού χρέους, και αυτές είναι: Επιτάχυνση των πλειστηριασμών, Φορέας των Ακινήτων, Εξωδικαστικός μηχανισμός και εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Και συγκεκριμένα:

  1. Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών καθώς οι συνθήκες της πανδημίας επιβράδυναν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό ήταν εύλογο στις συνθήκες που επικρατούσαν, αλλά επηρέασε αρνητικά τη συνολική συμπεριφορά των δανειοληπτών, καθώς ορισμένοι αισθάνθηκαν ότι δεν υπάρχει πιεστική ανάγκη εξυπηρέτησης υποχρεώσεων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε υποτροπή στην αρνητική κουλτούρα πληρωμών του παρελθόντος. Η αναγκαστική εκτέλεση, όπως έχω πει επανειλημμένα, είναι η ύστατη επιλογή μας αλλά η απουσία της επηρεάζει αρνητικά και φέρνει στην επιφάνεια τον ηθικό κίνδυνο.
  2. Η σύσταση του Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης ακινήτων που προβλέπει το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει μετατεθεί χρονικά, αλλά αναμένεται οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο έτος. Η λειτουργία του Φορέα είναι κομβική στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.
  3. Διαπιστώνεται υστέρηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Έχουμε πάνω από 39.000 αιτήσεις κατ’ αρχήν, αλλά ο αριθμός εκείνων που ολοκληρώθηκαν είναι ακόμη πολύ μικρός, λόγω του ότι πρόκειται για σύνθετη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες μέχρι να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην πλατφόρμα και να προταθεί η λύση που προκύπτει αλγοριθμικά στον δανειολήπτη. Ωστόσο αυτή η στάση αναμονής δεν αποτελεί παράδοξο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η νέα διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα. Πιστεύω πως καθώς η αγορά θα πληροφορείται τις λύσεις που δόθηκαν, τα σχετικά αιτήματα θα αυξηθούν. Ένας σημαντικός αριθμός δανειοληπτών, αρκετές χιλιάδες, έχουν μπει στην πλατφόρμα αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε η αίτησή τους να προχωρήσει στα επόμενα στάδια. Έχουμε την εικόνα ότι πολλοί από τους δανειολήπτες (Ιδιώτες & Επιχειρήσεις) την έχουν αναθέσει στους νομικούς και φορολογικούς ή οικονομικούς τους συμβούλους. Όπως και στο παρελθόν, είμαι βέβαιος ότι ο νομικός κόσμος, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές θα συμβάλουν από την πλευρά τους στην επιτάχυνση και γρήγορη ολοκλήρωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, αλλά και εκείνων που θα υποβληθούν στο μέλλον.
  4. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη που αρχικά είχε προβλεφθεί για το 1ο τρίμηνο του 2022. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο επιτάχυνσης της εκδίκασης των πάνω από 40.000 υποθέσεων οι οποίες ακόμη εκκρεμούν.