Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε το 2022 και θα συνεχίσει να το κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, σύμφωνα με την Αναθεώρηση του 2022 του Τμήματος Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών για τις προοπτικές του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα στοιχεία δείχνουν μια απότομη πτώση του ποσοστού γονιμότητας της Κίνας από 1,81 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2017 σε 1,16 το 2021.

Αυτή η τάση βασίζεται σε στοιχεία που παρείχε η κινεζική κυβέρνηση, υποδεικνύοντας την καθυστερημένη αναγνώριση της Κίνας ότι το ποσοστό γονιμότητας της χώρας είναι πολύ χαμηλό.

Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι η γονιμότητα της Κίνας θα αυξηθεί πολύ αργά και ομοιόμορφα από το χαμηλό της σημείο το 2021 για να φτάσει τις 1,48 γεννήσεις ανά γυναίκα έως το 2100.

Αυτό φαίνεται απίθανο σενάριο που βασίζεται στην εμπειρία των τάσεων γονιμότητας των κινεζικών πληθυσμών στο Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη και, κυρίως, στις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας.

Μεταξύ αυτών των πληθυσμών, η γονιμότητα έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο και παρέμεινε χαμηλή για πολλά χρόνια.

Όταν το ετήσιο ποσοστό γονιμότητας μιας χώρας πέφτει γρήγορα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, είναι συχνά επειδή οι γυναίκες νεότερης αναπαραγωγικής ηλικίας καθυστερούν την πρώτη γέννησή τους, ενώ οι γυναίκες μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας περιορίζουν τον αριθμό των παιδιών που έχουν.

Η ηλικία κατά την οποία οι γυναίκες έχουν την πρώτη τους γέννα αυξάνεται ραγδαία στην Κίνα

Η ηλικία κατά την οποία οι γυναίκες έχουν την πρώτη τους γέννα αυξάνεται ραγδαία στην Κίνα , αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια για περαιτέρω άνοδο καθώς τα επίπεδα εκπαίδευσης των γυναικών αυξάνονται, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες διευρύνονται και η Κίνα αστικοποιείται.

Υπάρχει μια αναδυόμενη τάση σε ορισμένες προηγμένες χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Ιταλίας – ότι αυτό που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν η καθυστέρηση των πρώτων γεννήσεων ήταν το αποτέλεσμα του μεγαλύτερου ποσοστού γυναικών που επέλεξαν να μην κάνουν παιδιά.

Αυτή η απόφαση επηρεάζεται από το πολύ υψηλό κόστος ευκαιρίας της απόκτησης μωρού σε οικονομίες όπου οι εργοδότες κάνουν διακρίσεις σε βάρος των μητέρων —ή των πιθανών μητέρων— και επειδή τα κοινωνικά ιδρύματα παρέχουν ελάχιστη υποστήριξη στις εργαζόμενες μητέρες. Αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς είναι πιθανό να συμβεί και στην Κίνα.

Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, 2020-40, το εργατικό δυναμικό της Κίνας θα μειωθεί μόνο κατά 8 τοις εκατό υποθέτοντας σταθερά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ηλικίας και φύλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μέγεθος του εργατικού δυναμικού θα αυξανόταν σε μεγαλύτερες ηλικίες ενώ θα μειωνόταν σε μικρότερες ηλικίες.

Οι εργαζόμενοι υψηλής παραγωγικότητας είναι νέοι και καλά μορφωμένοι.

Από το 2020 έως το 2040, οι εξαιρετικά παραγωγικοί νέοι εργαζόμενοι της Κίνας θα γεράσουν και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας σε όλο το ηλικιακό εύρος του εργατικού δυναμικού. Κάθε νέα γενιά που εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό θα είναι καλύτερα μορφωμένη από τους προκατόχους της. Αυτό θα εξασφαλίσει υγιή οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μια πρόκληση σε αυτό το σενάριο είναι ότι ο αριθμός των νέων εργαζομένων ηλικίας 25-39 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά 23 τοις εκατό μεταξύ 2020 και 2040 με λίγα περιθώρια για αυξημένα ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία.

Οι προκλήσεις θα πολλαπλασιαστούν μετά το 2040, καθώς ο αριθμός των νέων εργαζομένων σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα μειώνεται ακόμη πιο γρήγορα, με συνολική πτώση 54 τοις εκατό από το 2020 έως το 2060.

Διαβάστε περισσότερα