Κυκλοφορεί ως φήμη στην αγορά ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει εκδηλώσει την πρόθεση να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένης κατασκευαστικής – και όχι μόνο- εταιρίας!

Και το ενδιαφέρον αυτό, που διαχέεται μέσω της σχετικής φημολογίας, συσχετίζεται στην εργοληπτική αλλά και ευρύτερα στην χρηματιστηριακή πιάτσα, με τις εξελίξεις στον Ελλάκτωρα!

Στον μεγάλο εισηγμένο στο Χρηματιστήριο όμιλο, σοβεί ως γνωστόν μια ενδομετοχική κρίση, καθώς οι περίφημοι «εφοπλιστές» (στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι) Μπακοκαυμενάκηδες με συνοδοιπόρους τον Σάκη, τον Εξάρχου και διάφορες πολιτικές δυνάμεις με συγγενείς δικηγόρους, επιδιώκουν να «μπλοκάρουν» με κάθε τρόπο τους Ολλανδούς της Reggeborgh, με απώτερο σκοπό να τους εξαναγκάσουν να αποκτήσουν με υψηλή αποτίμηση τις μετοχές τους!

Υπό αυτό το πρίσμα, ενδεχομένως ένα ενδιαφέρον από την οικογένεια Βαρδινογιάννη ίσως να είχε πολλαπλό νόημα.

Κατ’ αρχήν θα θεσπιζόταν μια στρατηγική συμμαχία υψηλών προδιαγραφών μεταξύ Χόλτερμαν και Βαρδινογιάννηδων πρώτον, σε επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς ο όμιλος Βαρδινογιάννη επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τους τομείς της Ενέργειας και των σκουπιδιών, όπου και ο όμιλος Ελλάκτωρ δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία διά μέσω των θυγατρικών εταιριών Άνεμος και Ηλέκτωρ!

Δεύτερον, σε επίπεδο μετοχικό, υπό την έννοια ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ή οι Βαρδινογιάννηδες μέσω άλλων εταιρικών φορέων θα μπορούσαν να αγοράσουν ένα ποσοστό της τάξης του 9% το οποίο είναι «ορφανό», υπό την έννοια ότι βρίσκεται σε χέρια που στηρίζουν τους Ολλανδούς, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να το αποκτήσουν, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν υποχρεωμένοι σε υποβολή δημόσιας πρότασης!

Επιπροσθέτως, η οικογένεια Βαρδινογιάννη θα μπορούσε εάν ήθελε να διαπραγματευθεί την εξαγορά μέρους ή όλου του ποσοστού που κατέχουν στον Ελλάκτωρα οι Μπακοκαυμενάκηδες, οπότε η υπόθεση θα έληγε και ο Ελλάκτωρ θα απεγκλωβιζόταν οριστικά από τις δυνάμεις του παρασκηνίου και του επιχειρηματικού περιθωρίου που τον κρατάνε δέσμιο των προσωπικών και οικονομικών τους συμφερόντων!

Πάντως, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, οι Ολλανδοί έχουν ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση πως ούτε μετοχές πουλάνε, ούτε περιουσιακά στοιχεία του Ελλάκτωρα πρόκειται ποτέ να παραχωρήσουν ή να εκποιήσουν, αντιθέτως επιλογή τους είναι μόνο να αγοράζουν!