Στα 237.29 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη έπειτα από φόρους για τον όμιλο της Motor Oil κατά το α’ τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περασμένου έτους. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε μικρή αύξηση στα 3.3 δισ. ευρώ, έναντι 3.2 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2022.

Μotor Oil: Απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο σε χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 1.9 GW

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Motor Oil) προχωρά δυναμικά και με συνέπεια στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και κομβικών έργων δημιουργώντας αξία για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Ο Όμιλος Motor Oil, παραμένει ηγέτιδα δύναμη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ένα ενεργειακό μέλλον, που χαρακτηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις με «πράσινο» αποτύπωμα που επιταχύνουν τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Η MORE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, αναπτύσσεται δυναμικά  στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πράσινες επενδύσεις μεγάλης αξίας και σημασίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου για τις ΑΠΕ, με σημαντικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για όλους.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η απόκτηση του 75% της UNAGI A.E. από τη θυγατρική της εταιρεία MORE, που ολοκληρώθηκε σήμερα.  H UNAGI A.E. κατέχει 51% μερίδιο σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε διάφορα στάδια συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στην Ελλάδα.

Με ορίζοντα το 2030, ο Όμιλος προχωράει στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο έργων με γνώμονα τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τα οποία θα υπερβούν τα €4 δισ., σε πολλά και διαφορετικά πεδία, με επικέντρωση σε 4 πυλώνες ανάπτυξης: Τον πυλώνα συνεχούς ενίσχυσης της αποδοτικότητας του Διυλιστηρίου και του εύρους των προϊόντων του. Τον πυλώνα του Ηλεκτρισμού, την Κινητικότητας και των Νέων Τεχνολογιών.

Το σημαντικό πυλώνα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον τελευταίο του Φυσικού Αερίου και των ανανεώσιμων & εναλλακτικών καυσίμων με επικέντρωση στην Κυκλική Οικονομία. Η θυγατρική του Ομίλου διαθέτει ήδη εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμης ενέργειας περίπου 800 ΜW, έχοντας συγκροτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα.

Μετά την εξαγορά της Anemos RES και την σημερινή συναλλαγή η MORE (Motor Oil Renewable Energy) θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερων από 3,0 GW.

Διαβάστε ακόμη: