Για την ερχόμενη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG με βασικό θέμα τα δάνεια και την επόμενη ημέρα της θυγατρικής εταιρείας Attica Group.

Πιο συγκεκριμένα, το μικρό ποσοστό απαρτίας που συγκεντρώθηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση διαμορφώθηκε στο 43,67% με αποτέλεσμα τα κρίσιμα θέματα δηλαδή τη μεταβίβαση των δανείων της ακτοπλοϊκής Attica Group στην εταιρεία STRIX Holdings, 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς να συζητηθούν στην Επαναληπτική Γ.Σ την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν με έγκριση ανώτερη των 2/3 τα εξής θέματα:

  1. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από Marfin Investment Group σε ΜΙG.
  2. Δυνατότητα μείωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου στα 5, με αποτέλεσμα το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης να μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 5 και 15 μελών.
  3. Η αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Διαβάστε ακόμη: