Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30/08/2023 σύναψε με την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 1.104.517,00.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας 7 ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά τον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής στους ιδιόκτητους αμπελώνες της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: