Η JP Morgan εκτιμά ότι η Εθνική Τράπεζα είναι καθαρότερη σε όρους ποιότητας ενεργητικού, πιο λιτή και καλά κεφαλαιοποιημένη.

Επαναδιατυπώνει τη σύστασή της για υπεραπόδοση με νέα αυξημένη τιμή-στόχο στα 3,5 ευρώ, προσφέροντας 32% περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επαναλαμβάνει τη θετική της άποψη για την ΕΤΕ και πιστεύει ότι οι μετοχές προσφέρουν έναν ελκυστικό τρόπο να «παίξουν» οι επενδυτές την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα με:

  1. Χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενης έκθεσης NPEs το 2022, της τάξης του 6% από το 47%, που ήταν το μέγιστο επίπεδο το 2015.
  2. Τον καλύτερο στην κατηγορία δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 στο 15,4%, με πλεονάζοντα κεφάλαια το 2023 που ανέρχονται στο 34% της κεφαλαιοποίησής της.
  3. Αυξανόμενη βελτίωση των εσόδων και την αύξηση της αποδοτικότητας στο 10% την περίοδο 2021-2023 σε αμοιβές και 11% σωρευτική μείωση της βάσης κόστους.

Συνολικά, η JP Morgan εκτιμά ότι η ΕΤΕ μπορεί να επιτύχει απόδοση-δείκτη ROTE στο 7,5% το 2023 ή 9% όταν προσαρμόζεται για τα πλεονάζουσα κεφάλαια, με περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης στα επόμενα έτη. Με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία στις 0,47 φορές το 2022 (Ρ/TBV), οι μετοχές δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη την πλήρη έκταση του λειτουργικού μετασχηματισμού, κατά την άποψή τους, και γι’ αυτό και το +32% περαιτέρω περιθώριο ανόδου.