Περαιτέρω αναβαθμίσεις στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Εθνική Τράπεζας βλέπει η JP Morgan, στον απόηχο των αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2023, επικαλούμενη τα καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, το νέο guidance βλέπει τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σταθερά το 2024 στα 1,2 ευρώ ανά μετοχή περίπου, πάνω από τα 1,3 ευρώ ανά μετοχή το 2026 εξαιρουμένων των προγραμματισμένων επαναγορών.

Η αποτίμηση για το 2025 με δείκτη P/E στις 6,3 φορές και  δείκτη P/TBV στις 0,7 φορές. Η μετοχή σημειώνει άνοδο 9% φέτος, η τιμή στόχος για τη μετοχή είναι στα 8,3 ευρώ και η σύσταση overweight.

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων (CET1) αυξάνεται σε πάνω από 23% έως το 2026 πριν από την καταβολή κεφαλαίου, προσφέροντας πάνω από 900 μονάδες βάσης πλεόνασμα κεφαλαίου σε σχέση με τον εσωτερικό στόχο του 14%.

Ο Όμιλος αναμένει ότι η διανομή μερίσματος θα αυξάνεται σταθερά προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα με την επιστροφή κεφαλαίου να συμπληρώνεται από επαναγορές.

Ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων CET1 παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τριμηνιαίως στο 17,8%, συμπεριλαμβανομένου ενός δεδουλευμένου μερίσματος 90 μ.β. για πέρυσι που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής 30%.

Το guidance υποδηλώνει καθαρά έσοδα από τόκους (NII) για το 2026 κοντά στα επίπεδα του 2023 με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) να μειώνεται χαμηλότερα από τις 270 μ.β. έναντι 303 μ.β. το 2023.

Η καθοδήγηση δεν προβλέπει επαναγορές, αλλά δεδομένης της ισχυρής πορείας του εποπτικού κεφαλαίου CET1 (πάνω από 23% στο 2026 πριν από την επιστροφή κεφαλαίου) η διοίκηση «βλέπει» τις επαναγορές μετοχών ως μορφή ανταμοιβής των μετόχων.

Η διοίκηση της Εθνικής δεν παρείχε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα των πιθανών επαναγορών αλλά για το 2023, η απόφαση συνεπάγεται 30% πληρωμή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, σημειώνει η JP Morgan.

Διαβάστε ακόμη: