Βελτιωμένα είναι τα στοιχεία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την οικονομική δραστηριότητα, το α’ τρίμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στο 1.3% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 1.1% σε ετήσια βάση.

Για το δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 2.7%. Oι καταναλωτικές δαπάνες αναθεωρήθηκαν υψηλότερα σε ποσοστό 3.8%, σύμφωνα με τα σημερινά (25/05) στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.

Παράλληλα, ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE, ο δείκτης που παρακολουθεί η Federal Reserve για τη μέτρηση του πληθωρισμού και δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, παρουσίασε τριμηνιαία άνοδο ύψους 5% έναντι 4.9% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η έκθεση έδειξε, επίσης, ότι τα προσαρμοσμένα εταιρικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε ακόμη: