Τίμημα 50% μεγαλύτερο από αυτό, που καταβλήθηκε για το συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης, προσφέρθηκε σε εγχώριο επιχειρηματικό όμιλο με σημαντικό αποτύπωμα στον τουρισμό, από ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

Ο στόχος, είναι μεγάλο ξενοδοχείο (όχι συγκρότημα, αλλά ένα και μόνον ξενοδοχείο) στην Αττική, είναι γραμμένος στα λογιστικά βιβλία του ελληνικού ομίλου σε σαφώς χαμηλότερη αξία. Ωστόσο οι Έλληνες μέτοχοι–ιδιοκτήτες δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να αρνηθούν άμεσα την προσφορά. Δείγμα της επικρατούσας αισιοδοξίας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, αν μη τι άλλο.

Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη αποτίμηση άλλου ελληνικού ξενοδοχειακού ομίλου, με περισσότερες είναι αλήθεια μονάδες, στα €2 δισ.