Υπό αναθεώρηση προς πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας έθεσε την Ελληνική Τράπεζα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η κίνηση είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βελτίωσης του χρηματοοικονομικού προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας και της εξαγοράς του 55,5% από τη Eurobank, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχει η δυνατότητα στήριξης της τράπεζας.

Το review της Moody’s θα εξετάσει τον βαθμό στον οποίο η βελτιωμένη κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια καθώς και η συνεχιζόμενη μείωση των κινδύνων για την ποιότητα ενεργητικού έχουν ενισχύσει την φερεγγυότητα της τράπεζας.

Επίσης, θα εστιάσει στη στρατηγική και το business plan που σκοπεύει να υλοποιήσει η Eurobank και πώς αυτά θα διαμορφώσουν το management, το χρηματοοικονομικό προφίλ και την δομή υποχρεώσεων της Ελληνικής.

Το review θα μπορούσε να καταλήξει σε αναβάθμιση εάν η Moody’s διαπιστώσει ότι η Ελληνική Τράπεζα θα διατηρήσει τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ποιότητας ενεργητικού, διατηρώντας παράλληλα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας ή εάν θεωρήσει ότι η πιθανότητα στήριξης από την Eurobank είναι υψηλή.

Διαβάστε ακόμη