Η Marfin Investment Group αποφάσισε να αλλάξει επωνυμία σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την 6η Φεβρουαρίου. Η εταιρεία θα αναφέρεται ως «MIG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών». Η επωνυμία στα αγγλικά θα αποδίδεται ως «MIG Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής, θα είναι «MIG».

Τη 10η Μαρτίου, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3496769 ή με αριθμό πρωτοκόλλου 2901966 ΑΠ/10.3.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση στις 16/03, για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 20ή Μαρτίου, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MIG» αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη: