Enaon είναι πλέον η νέα εταιρική ταυτότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Η ιδιοκτήτρια Italgas παρουσίασε επίσημα τη νέα ταυτότητα των ελληνικών εταιρειών του ομίλου, την “Enaon”, που είναι η μητρική εταιρεία και “Enaon Eda”, η θυγατρική.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Italgas κ. Paolo Gallo, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των νέων γραφείων των εταιρειών στην Αθήνα, παρουσία της Προέδρου της Italgas κας Benedetta Navarra, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα και του πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Paolo Cuculi.

Η ίδρυση της Enaon και της Enaon EDA, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης που έχει αναλάβει η Italgas, η οποία σηματοδοτείται από τη συγχώνευση των τριών προηγούμενων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Αερίου σε έναν, που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Τι δήλωσε ο Πάολο Γκάλλο

Πριν από περίπου έναν χρόνο ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σήμερα, με την παρουσίαση της Enaon, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία μας. Η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε ήδη επιτύχει σημαντικούς στόχους οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να εργαστούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Αναφέρομαι στην μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων σε Cloud περιβάλλον, στην ενοποίηση των τριών εταιρειών σε έναν ενιαίο Διαχειριστή, στην επιλογή των νέων γραφείων όπου οι άνθρωποι, που προηγουμένως εργάζονταν σε διαφορετικές τοποθεσίες, έχουν περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη άνεση. Η Italgas αποτελεί τον ιδανικό τεχνολογικό και βιομηχανικό εταίρο για να υποστηρίξει την Ελλάδα στη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την απανθρακοποίηση. Η εμπειρία μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων, έναν παράγοντα που επιτρέπει την απαλλαγή από τον άνθρακα, έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των συναδέλφων μας και θα συμβάλλει ώστε τα δίκτυα διανομής στην Ελλάδα να φιλοξενήσουν σύντομα βιομεθάνιο, πράσινο υδρογόνο και άλλα ανανεώσιμα αέρια.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: “Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με επίκεντρο την Ελλάδα μέσω του Ομίλου Italgas -μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκαν λεπτομερώς σήμερα- μας βοηθούν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε τεχνογνωσία η οποία θα επιτρέψει την αναβάθμιση των ελληνικών Δικτύων Διανομής με τρόπο που θα μπορούσαν σύντομα να υποδεχθούν βιομεθάνιο και άλλα ανανεώσιμα αέρια”.

Ιtalgas (ΔΕΠΑ Υποδομών): Το φυσικό αέριο θα πάει σε 13 νέες πόλεις

Οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας κατηγορούν την Enaon για αυθαίρετες αυξήσεις!

Φαίνεται όμως πως δεν είναι όλα …ρόδινα με την παρουσία της ΕΝΑΟΝ, πρώην ΔΕΠΑ Υποδομών στην Ελλάδα.

Η ΕΒΙΚΕΝ (Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) καταγγέλει τους ιταλούς για αύξηση στα τέλη του δικτύου αερίου κατά 60% στη Θεσσαλία και κατά 30% στη Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη της ΕΒΙΚΕΝ δεν είναι τυχαίες βιομηχανίες στη χώρα μας, αλλά ο κορμός της βαριάς βιομηχανίας: Sidenor Steel, ELVAL HALCOR, TITAN, Τσιμέντα Ηρακλής, Air Liquide, SOVEL Hellenic Steel, Λιπάσματα Καβάλας, ΚΕΒΕ -Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος, Elina Χαρτοποιία Κομοτηνής, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, ΠAKO, Αλουμάν και EL PACK GROUP είναι τα βασικά μέλη με τις οικογένειες Στασινόπουλου και Παπαλεξόπουλου-Κανελλόπουλου να κυριαρχούν..

Η Ενωση έστειλε μάλιστα επιστολή διαμαρτυρίας στη ΡΑΑΕΥ σχετικά με τα τέλη χρήσης δικτύου στη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη και την σταδιακή εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου.

Επισημαίνει αδικαιολόγητες και εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις ως αποτέλεσμα της απόφασης της Αρχής για τις βιομηχανίες.

Αναλυτικότερα, η βιομηχανική ένωση σημειώνει τα εξής:

Στην από 14/12/2023 επιστολή μας προς την Αρχή σας, είχαμε επισημάνει ότι τα τέλη χρήσης δικτύου διανομής φ.α για τις βιομηχανίες στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση που κατάφερε μεγάλη διείσδυση του φ.α, ήταν έως και 5 φορές χαμηλότερα ως προς τα τέλη για τις βιομηχανίες στις υπόλοιπες περιοχές.

Επίσης στην ίδια επιστολή είχαμε επισημάνει ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για αύξηση των τελών για τις βιομηχανίες στις περιοχές αυτές ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα τέλη που ισχύουν στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά αντίθετα υποδηλώνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα ήδη πολύ υψηλά τέλη για τις βιομηχανίες και στις υπόλοιπες περιοχές.Δυστυχώς με την από 24/1/2024 απόφαση της Αρχής σας εγκρίθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση επαχθείς αυξήσεις στα τέλη χρήσης δικτύου Διανομής φ.α για μεν τις βιομηχανίες στις περιοχές Θεσσαλίας κατά 60%, για δε την περιοχή Θεσσαλονίκης κατά 30% και μάλιστα χωρίς ανάλογες μειώσεις στα ήδη πολύ υψηλά βιομηχανικά τιμολόγια των υπόλοιπων περιοχών.

Άρα η έγκριση από την Αρχή σας υψηλότερου WACC από το προηγούμενο είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των τιμολογίων για τις βιομηχανίες.

Οι σημαντικές αυτές αυξήσεις στις περιοχές Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης προφανώς οφείλονται κύρια στο ότι η απόφαση σας ενέκρινε τον συμψηφισμό του ποσού των -18.727.483 €, που υπήρχε ως υπερανάκτηση στα εν λόγω δίκτυα με τις υποανακτήσεις των υπόλοιπων δικτύων διανομής.

Εξάλλου από το κείμενο της απόφασης σας προκύπτει σαφής παραδοχή ότι ο εν λόγω συμψηφισμός οδηγεί στην ίδια σημαντική αύξηση με το εάν η Αρχή σας να είχε αποδεχθεί την πρόταση του Διαχειριστή για σταδιακή εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής, από το οποίο παραθέτουμε σχετικό σημείο:

1. «Ο επιμερισμός της υποανάκτησης των δικτύων διανομής λοιπής Ελλάδας και στα δίκτυα διανομής Αττικής και Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ήδη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο εφαρμογής ενιαίου τιμολογίου, καθώς οδηγεί σε εξομάλυνση των τιμολογίων διανομής, οδηγώντας σε αύξηση των τιμολογίων των δικτύων διανομής Αττικής και Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

2. Η εναλλακτική πρόταση του Διαχειριστή για ενιαίο τιμολόγιο οδηγεί επίσης σε σημαντική αύξηση (30%) στο μεσοσταθμικό βιομηχανικό τιμολόγιο του δικτύου διανομής Θεσσαλονίκης».

Επομένως η απόφαση στην ουσία υιοθετεί αβίαστα την πρόταση του Διαχειριστή για σταδιακή εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής φ.α σε όλες τις περιοχές, ανατρέποντας το σημερινό καθεστώς που ισχύει εδώ και πλέον των δέκα ετών και επιβαρύνοντας χωρίς δεύτερη σκέψη ευαίσθητους βιομηχανικούς κλάδους, όπως οι χαλυβουργίες.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στη λογική αυτή του ενιαίου τιμολογίου, θεωρώντας ότι η σημερινή απόφαση σας είναι μόνο η αρχή μιας σειράς αυξήσεων για τις βιομηχανίες στις εν λόγω περιοχές.

Η λογική του ενιαίου τιμολογίου στην ουσία αποτελεί το πρόσχημα της ανάγκης αύξησης των εσόδων του Διαχειριστή που προχωρά σε κάποιες περιοχές, καθυστερημένα και σκόπιμα, σε λάθος επενδυτικά σχέδια, ενάντια στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη μετάβαση.

Ταυτόχρονα η ΔΕΔΑ αρνείται να εφαρμόσει εδώ και τρία έτη την απόφαση σας για επιστροφή στις επιλέξιμες βιομηχανίες των ποσών για αντιστάθμιση της παράνομής επιβολής των 4 €/MWH ως τέλος διανομής στην περίοδο Αυγ 2015- Νοε 2016» καταλήγει η επιστολή.

ΔΕΠΑ Υποδομών: Οι 13 πόλεις που θα πάρουν φυσικό αέριο το 2024 - Δεν υπάρχουν σχέδια για το ΧΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Enaon & ΕΣΠΑΒ

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας επωνυμίας, η Enaon υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΕΣΠΑΒ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραγωγών Βιοαερίου, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα 48 παραγωγούς βιοαερίου που έχουν ήδη εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την μετατροπή της μονάδας τους για την παραγωγή βιομεθανίου, το οποίο θα διοχετευθεί στα δίκτυα διανομής.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη από την κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon και τον κ. Αλέξανδρο Υφαντή, πρόεδρο του ΕΣΠΑΒ, είναι διάρκειας δύο ετών και επικεντρώνεται στα εξής θέματα: από την ανάπτυξη προτάσεων που αφορούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο έως τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη σύνδεση των μονάδων με τα δίκτυα και από τον καθορισμό του κόστους για την επέκταση του δικτύου και τη σύνδεση των μονάδων έως την προώθηση της συλλογής βιώσιμης βιομάζας και την αξιοποίηση του υποπροϊόντος ως λίπασμα.

Η συνεργασία μεταξύ της Enaon και του ΕΣΠΑΒ είναι στρατηγικής σημασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του βιομεθανίου, σύμφωνα με τους στόχους της Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης. Ως ανανεώσιμο αέριο, το βιομεθάνιο αντιπροσωπεύει μια πηγή ενέργειας που μειώνει την εξάρτηση από ξένες προμήθειες και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. Συμβάλλει, επίσης, στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργώντας θετικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Τι σημαίνει Enaon

Η επωνυμία Enaon προέρχεται από την ελληνική λέξη αέναος, η οποία όταν συνδέεται με τον τομέα της ενέργειας συμβολίζει την αδιάλειπτη παροχή βιώσιμων λύσεων που μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο τις σημερινές ανάγκες όσο και την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Απλοποιώντας τη λέξη σε Enaon, η νέα επωνυμία γίνεται ευδιάκριτη, εύχρηστη και με ένα οικουμενικό νόημα.

Επιπλέον, η λέξη “Ena” συμβολίζει την ένωση των 3 προηγούμενων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Αερίου -ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ- σε μια ενιαία Εταιρεία, ενώ το “on” αντιπροσωπεύει αυτό που τίθεται σε λειτουργία και, ως τέτοιο, εκφράζει τη δέσμευση της Εταιρείας να διατηρεί την ενέργεια σε συνεχή ροή, παρέχοντας αδιάλειπτα φυσικό αέριο και φροντίζοντας να «θωρακίσει» τη χώρα με πρωτοποριακές, έξυπνες και ευέλικτες υποδομές.

Τα γραφεία της Enaon στην Αθήνα βρίσκονται στο Πολιτεία Business Center:

Τα νέα γραφεία των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους που προηγουμένως εργάζονταν σε διαφορετικά γραφεία και τοποθεσίες στην πόλη να συγκεντρωθούν σε έναν χώρο, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση για τους εργαζόμενους.

Στα νέα γραφεία, που εκτείνονται σε 7 ορόφους, οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε σύγχρονους, λειτουργικούς και ευέλικτους χώρους επιτυγχάνοντας μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των μεμονωμένων δραστηριοτήτων και της ομαδικής εργασίας. Η «αρχιτεκτονική» των νέων γραφείων αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός φωτεινού και ήσυχου εργασιακού περιβάλλοντος, μακριά από πηγές που αποσπούν την προσοχή, καθώς και χώρων κατάλληλα εξοπλισμένων για απομακρυσμένη συνεργασία.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων γραφείων είναι ο πλήρης ανασχεδιασμός των υποδομών Πληροφοριών & Επικοινωνιών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο ανασχεδιασμός αυτός, που υλοποιήθηκε με σημαντικές βελτιώσεις, είναι εναρμονισμένος με τα αυστηρά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του Ομίλου, περιορίζοντας αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών.

Διαβάστε ακόμη: