Στα 17 ευρώ αυξάνει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα, η Piraeus Securities, ενώ διατηρεί τη σύσταση outperform.

H μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝA στον τομέα των υποδομών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ελκυστικού χαρτοφυλακίου, η αξία του οποίου δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή της μετοχής, με τη χρηματιστηριακή να δίνει περιθώρια ανόδου 45% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης των cash flow της εταιρείας είναι ότι έχει μια σταθερή και προβλέψιμη ταμειακή ροή, ώστε να καλύψει όλες τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες επενδύσεων αλλά και αποπληρωμών, αφήνοντας αρκετό χώρο για νέες επενδύσεις αλλά και βελτιωμένη μερισματική πολιτική.

Οι αναλυτές αναμένουν σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) στα 494 εκατ. ευρώ για το 2022 και 529 εκατ. ευρώ για το 2023, από 324 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη στους μετόχους προβλέπεται να ανέλθουν στα 94 εκατ. ευρώ το 2022 και στα 112 εκατ. ευρώ το 2023.

Τέρνα Ενεργειακή

Για τον τομέα ΑΠΕ (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) σημειώνεται ότι κάνει trade περίπου 14.0x EV/EBIDTA, που είναι 15-20% πάνω από τα επίπεδα παρόμοιων συναλλαγών στη χώρα (σε επίπεδο αποτίμησης χρησιμοποιείται η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση).

Στον τομέα της κατασκευής, η ΤΕΡΝΑ είχε ανεκτέλεστο 4,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 και με βάση τις εκτιμήσεις για δημοπράτηση έργων αξίας 10 δισ. ευρώ τα προσεχή χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο, η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι η ΤΕΡΝΑ θα διασφαλίσει ένα μερίδιο αγοράς 20-25% επί αυτών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά την περίοδο 2023-27 η μητρική εταιρεία θα λάβει 0,8 δισ. ευρώ από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου από θυγατρικές και μαζί με τα 0,6 δισ. ευρώ μετρητά στο ταμείο, η ρευστότητα θα είναι παραπάνω από επαρκής, ώστε να καλύψει τις ανακοινωμένες επενδύσεις και αποπληρωμές χρέους αλλά και επιστροφές στους μετόχους.

Διαβάστε ακόμη: