Σε συμφωνία με το συνασφαλιστικό σχήμα που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη έναντι της πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων στη Ρουμανία για αποζημίωση ύψους €42 εκατ. που σχετίζεται με τις υλικές ζημιές, κατέληξε η Frigoglass.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της υπογραφής της συμφωνίας, η Frigοglass έλαβε €10 εκατ. από το συνασφαλιστικό σχήμα, με το συνολικό εισπραχθέν ποσό να ανέρχεται στα €25 εκατ.

Η καταβολή του εναπομείναντος ποσού των €17 εκατ. υπόκειται στην τεκμηρίωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού.

Η ασφαλιστική αποζημίωση που σχετίζεται με τις επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (business interruption) βρίσκεται υπό εκτίμηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.