Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα ξεκινήσουν με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό τη λειτουργία τους στην Ελλάδα, τα νέα καταστήματα της Holland & Barrett, μέσω της συνεργασίας με τον όμιλο Fourlis.

Το νέο βήμα στον τομέα της λιανικής από πλευράς του ομίλου έχει ως στόχο την ανάπτυξη δικτύου 120 φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, τουλάχιστον με βάση το αρχικό σχεδιασμό.

Με βάση το υφιστάμενο πλάνο αναμένεται να λειτουργήσουν αρχικά 2-3 καταστήματα στην Αττική έως το τέλος της φετινής χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά την έναρξη δραστηριοποίησης του ομίλου μέσω των καταστημάτων Holland & Barrett σε Βουλγαρία και Ρουμανία είναι προγραμματισμένη για το 2023.