Ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο του 2024 το ευρωπαϊκό ΑΕΠ . Σύμφωνα με τα στοιχεία που  ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat  το α’ τρίμηνο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ε.Ε. συνολικά, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το δ’ τρίμηνο του 2023, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και είχε παραμείνει σταθερό στην Ε.Ε.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην Ε.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2024, μετά από +0,2% στη ζώνη του ευρώ και +0,3% στην Ε.Ε. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Μάλτα (+1,3%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και ακολούθησαν Κύπρος (+1,2%) και Κροατία (+1,0%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Δανία (-1,8%), την Εσθονία (-0,5%) και την Ολλανδία (-0,1%). Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν τριμηνιαία ανάπτυξη 0,7%.

Διαβάστε ακόμη