Χάος δημιουργεί στην αγορά ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ψηφίστηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού θα οδηγηθούν σε διαγραφή 40 περίπου εταιρείες οι θεωρούνται ότι δεν έχουν την διασπορά που θέτει ο νέος Κανονισμός.

Το μεγάλο ζήτημα όμως που δημιουργείται είναι η προστασία των μικροεπενδυτών, την οποία θα έπρεπε να προστατεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού με την έξοδο των εν λόγω εταιρειών από το ΧΑ χιλιάδες μικροεπενδυτές θα χάσουν τα χρήματα τους.

Με δεδομένα τα ανωτέρω έρχονται χιλιάδες αγωγές από μικρομετόχους κατά κυρίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφού με απλά λόγια θα απαξιώσουν την αξία των μετοχών τους.

Τα εφτά ερωτήματα που θέτει το radar προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών:

  1. Κινείται η πρόταση του ΧΑ και του νέου Κανονισμού στην ίδια κατεύθυνση με την Ευρωπαική νομοθεσία αφού μόνο σε δύο χώρες υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις;
  2. Γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να θέσει τόσο αυστηρά κριτήρια; Είναι τόσο αναπτυγμένη αγορά; Υπάρχει λογική μιας και από την άλλη δεν υπάρχει ζήτηση για εισαγωγή νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών;
  3. Ποια συμφέροντα καλύπτει η εμμονή του Γιάννου Κοντόπουλου για τον νέο Κανονισμό;
  4. Γιατί καταργείται το πληροφοριακό σημείωμα κατά την επαναδιαπραγμάτευσης των αξιογράφων; Ενισχύεται η αδιαφάνεια της αγοράς ή όχι με τέτοιους τρόπους;
  5. Γιατί καταργείται το ποσοτικό κριτήριο της κερδοφορίας κατά την εισαγωγή των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών; Είναι σύμφωνο με τις πρακτικές άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  6. Έχει σχέση η χαλαρότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η πολιτική των εκπτώσεων που ακολουθεί με την επερχόμενη λήξη της θητείας της;
  7. Θα μπορεί ο βασικός μέτοχος εισηγμένης να βγάζει την εταιρία από το Χρηματιστήριο χωρίς Δημόσια Πρόταση όταν κατέχει το 75% των μετοχών αντί του 90% που ίσχυε μέχρι σήμερα;

Διαβάστε ακόμη: