Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αθλητών Καράτε έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για 4 καραμπινάτα σκάνδαλα.

Οι αρμόδιες κρατικές αρχές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για καταγγελίες εισφοροδιαφυγής, φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας και απόκρυψης εισοδημάτων από διαιτητές.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα 5ο σκάνδαλο που αφορά τον τρόπο (τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν) που έλαβε προηγούμενη κρατική επιχορήγηση η Ομοσπονδία, το οποίο φυσικά βρίσκεται στον οικονομικό εισαγγελέα για διερεύνηση.

Άξιο σχολιασμού είναι επίσης ότι σύμφωνα με την έγκριση μετάβασης αυτά τα ποσά επιβαρύνουν την ΕΛ.Ο.Κ  και εγγράφονται στον κωδ.255β του προϋπολογισμού του έτους 2023 της ΕΛ.Ο.Κ όταν συγκεκριμένα, τα ποσά που αφορούν τους αθλητές έχουν καταβληθεί από τα σωματεία της ΕΛ.Ο.Κ προς το ταξιδιωτικό γραφείο και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά από αυτό! Άλλο ένα φλέγον θέμα που θα απασχολήσει τον Οικονομικό Εισαγγελέα θεωρούμαι.

Πρώτη καταγγελία: Υπέρογκες χρεώσεις σε αθλητές

Στις 24/4/2023 προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ΘΕΜΑ: Αναιτιολόγητες και Υπέρογκες Χρεώσεις από την ΕΛ.Ο.Κ προς τους Αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν μέσω των συλλόγων τους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων που θα διεξαχθεί στις 26-28/05/2023 στο Bar, Montenegro και θα το επωμιστούν οι ανήλικοι αθλητές και Οικογένειες τους.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της έγκρισης μετάβασης στην Διαύγεια καθώς και με τις προσφορές που έλαβε ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αθλητών Καράτε η εθνική αποστολή μελών της Εθνικής Ομάδας Παίδων – Κορασίδων στο Bar Montenegro για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα θα στοίχιζε:

150άτομα εκ των οποίων: 123 άτομα αθλητές , 19 Προπονητές (3 προπονητές  και 16 Βοηθοί Προπονητών), 1 Αρχηγός Αποστολής, 6 Διαιτητές, 1 Γιατρός.

1. Μεταφορά από και προς Bar, Montenegro και από-προς γήπεδο: 13.950 ευρώ.

2. Διαμονή – Σίτιση: 27.000 ευρώ

3. Παράβολα αγώνων για 140 συμμετοχές αθλητών στα αγωνίσματα καθώς και 3 ομαδικά: 4.290 ευρώ

4. Αμοιβές Διαιτητών: 6 επί 100 ευρώ= 600 ευρώ (για 2 ημέρες σύμφωνα με αυτά που τους πληρώνει η ΕΛ.Ο.Κ).

5. Αμοιβή Ιατρού: 6 ημέρες  επί 150 ευρώ=900 ευρώ. Εμείς οι Γονείς θα τα πληρώναμε αυτά τα χρήματα γιατί προέχει η υγεία των παιδιών μας.

6. Απρόβλεπτα έξοδα 2.000 ευρώ*

7. Ταξιδιωτική Ασφάλιση: 2.964 ευρώ

Σύνολο 51.704 ευρώ με Γιατρό και πληρωμένα όλα τα έξοδα των Προπονητών, των Βοηθών τους συν των Διαιτητών όπως και τις αμοιβές τους συν τα απρόβλεπτα έξοδα!!!

Όμως η ΕΛΟΚ έχει εγγράψει ένα ποσό της τάξης των 62.045 ευρώ για το ταξίδι. Αυτή η διαφορά κανείς δεν ξέρει τι είναι…

Άξιο σχολιασμού το οποίο θα απασχολήσει θεωρούμαι,  τον Οικονομικό Εισαγγελέα στο μέλλον, είναι ότι σύμφωνα με την έγκριση μετάβασης που αφορά την αποστολή του εν λόγω Βαλκανικού Πρωταθλήματος τα ποσά δαπανών που αναγράφονται και αφορούν τους αθλητές της, επιβαρύνουν την ΕΛ.Ο.Κ  και εγγράφονται στον κωδ.255β του προϋπολογισμού του έτους 2023, όταν συγκεκριμένα, τα ποσά αυτά έχουν καταβληθεί από τα σωματεία της ΕΛ.Ο.Κ προς το ταξιδιωτικό γραφείο και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά προς  τα σωματεία  από αυτό! Διερωτόμαστε για ποιο λόγο η ΕΛ.Ο.Κ προϋπολογίζει δαπάνες για τις οποίες τα αντίστοιχα παραστατικά έχουν εκδοθεί επ ενωματι των Σωματείων της και ουδεμία εμπλοκή έχει με αυτό;

Δεύτερη καταγγελία: Φοροδιαφυγή και Απόκρυψη εισοδημάτων από  διαιτητές

Στις 5/5/2023 στην Α.Α.Δ.Ε, Διεύθυνση Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχων με ΘΕΜΑ: Όπως διερευνήσει για το αδίκημα της φοροδιαφυγής τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε καθώς και τον Ταμία της διότι κατά εξακολούθηση (2021 έως και σήμερα) μέσω των αποφάσεων τους (Παροχή Εθελοντισμού Διαιτητών μέσω των Συλλόγων της) και κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας προβαίνουν στην μη έκδοση φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια δαπάνης) ως οντότητα (Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ως εκ τούτου την μη υποβολή και απόδοση του παρακρατηθέντα φόρου 20% και του αναλογούντος χαρτόσημου 3,6% προς το Ελληνικό Δημόσιο όπως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν.4172/2013» που αφορά τα επαγγέλματα (Διαιτητές, Παρατηρητές, Κριτές, μέλη και σύμβουλοι της Κ.Ε.Δ σε Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα) που εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ταυτόχρονα αποτελούν για τους δικαιούχους της αμοιβής παρεπόμενη ή ευκαιριακή δραστηριότητα. Η αποκρυπτέα φορολογική ύλη από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε στα τρία αυτά χρόνια σύμφωνα με τις αμοιβές που έχουν λάβει οι Διαιτητές από την ΕΛ.Ο.Κ κυμαίνεται στις 80.000 ευρώ και αφορούν μη καταβληθέντες φόρους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τρίτη καταγγελία: Αδήλωτη Εργασία

Στις 5/5/2023 προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με ΘΕΜΑ: Όπως διερευνήσει για το αδίκημα της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ) καθώς και τον Ταμία της διότι κατά εξακολούθηση (2021 έως και σήμερα) μέσω των αποφάσεων τους και κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας προβαίνουν στην μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την αναγγελία αυτών στο ΕΡΓΑΝΗ για τους προπονητές που απασχολούσαν και απασχολούν για την Εθνική Ομάδα.

Τέταρτη καταγγελία: Εισφοροδιαφυγή

Στις 8/5/2023 προς το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης με ΘΕΜΑ: Όπως διερευνήσει για το αδίκημα της εισφοροδιαφυγής τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ) καθώς και τον Ταμία της διότι κατά εξακολούθηση (2021 έως και σήμερα) μέσω των αποφάσεων τους (Παροχή Εθελοντισμού Διαιτητών μέσω των Συλλόγων της) και κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας προβαίνουν στην μη έκδοση φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια δαπάνης) ως οντότητα (Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ως εκ τούτου στην παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν προς τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο όπως ισχύει σύμφωνα με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμοιβών που καταβάλλονται σε διαιτητές και παρατηρητές που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικούς αγώνες.

Εφόσον, δηλαδή, οι υπηρεσίες που παρέχουν, δεν αφορούν εξαρτημένη εργασία, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ταυτόχρονα αποτελούν για τους δικαιούχους της αμοιβής παρεπόμενη ή ευκαιριακή δραστηριότητα (Εγκ. ΕΦΚΑ 33/2022), δύναται να αμείβονται με τιμολόγιο για λήψη υπηρεσίας από ιδιώτη ή όπως συνηθέστερα λέγεται, με «τίτλο κτήσης».

Τα ανωτέρω φορολογικά παραστατικά εκδίδονται από τον φορέα που λαμβάνει τις υπηρεσίες του ιδιώτη Διαιτητή (παρ. 10, άρθρο 8, των ΕΛΠ βλ. και Πολ. 1003/2014). με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν.4172/2013» που αφορά τα επαγγέλματα (Διαιτητές, Παρατηρητές, Κριτές σε Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα) που εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και ταυτόχρονα αποτελούν για τους δικαιούχους της αμοιβής παρεπόμενη ή ευκαιριακή δραστηριότητα.

Η αποκρυπτέα φορολογική ύλη από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε στα τρία αυτά χρόνια σύμφωνα με τις αμοιβές που έχουν λάβει οι Διαιτητές από την ΕΛ.Ο.Κ κυμαίνεται στις 80.000 ευρώ και αφορούν μη καταβληθέντες εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Αμείβει τον εθελοντισμό

Η Ελληνική Πολιτεία μέσω της Γ.Γ.Α (Εποπτεύουσα Αρχή) καθώς και των αρμοδίων ελεγκτικών  και εισαγγελικών αρχών της πρέπει να ενσκήψει πολύ σοβαρά στα όσα καταγγέλλονται αντιμετωπίζοντας σκανδαλώδεις και καραμπινάτες συμπεριφορές στο χώρο του Ελληνικού Καράτε, όπως ότι  η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε αποφάσισε να «αμείβει τον εθελοντισμό» και μέσω αυτών των οικονομικών αλχημειών να φοροδιαφεύγει, εισφοροδιαφεύγει και να απασχολεί αδήλωτους εργαζόμενους.

Η ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατόπιν πολλών καταγγελιών καθαίρεσε την πρώην Διοίκηση που ελεγχόταν από τον Γ. Γερόλυμπο.

Δυστυχώς η Διοίκηση Σιετή, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλονται, έχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν στα όσα «έταζε» αποδεικνύοντας ότι είναι μια από τα ίδια. Οδηγώντας για ακόμη μια φορά το Ελληνικό Καράτε σε περιπέτειες…

Διαβάστε περισσότερα