Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του έτους και τελεί υπό την αίρεση ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου ΑΠΕ, της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών. Η εταιρεία «Ελλάκτωρ» ανακοίνωσε σήμερα (09/09) την υπογραφή της σύμβασης με τη Μότορ Όιλ για το 75% του κλάδου ΑΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής :

Σε συνέχεια της χορήγησης της σχετικής έγκρισης των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 25ης Αυγούστου 2022 και 8ης Σεπτεμβρίου 2022 αντίστοιχα, την 08/09/2022 υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE), 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΕ), σύμβαση πώλησης μετοχών, αναφορικά με τη μεταβίβαση του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. σε νέα εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 75% η MORE και με ποσοστό 25% η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους και τελεί υπό την αίρεση ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου ΑΠΕ, της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών.

Διαβάστε ακόμη: