Εγκρίθηκε από την σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελλάκτωρ ένα από τα μεγαλύτερα deal στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας και συγκεκριμένα η συμφωνία με τον όμιλο Motor Oil ύψους €1 δισ. στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μετά την συμφωνία οι δυο εταιρίες θα διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που έχει συνολική ισχύ 493 MW αλλά και έργα τα οποία υπολογίζεται ότι έχουν συνολική ισχύ άνω των 1,6 GW.

Η συμφωνία

Σύμφωνα με το σχέδιο των δυο εταιρειών θα προκύψει η σύσταση μιας νέας εταιρείας, της “Hold Co” στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχουν η MORE με 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με 25%.

Η κάλυψη της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, περίπου 330 εκατ. ευρώ, ενώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω εισφοράς εις είδος και συγκεκριμένα του 14% περίπου της συμμετοχής της σε εταιρεία (“Spin Co”) η οποία θα προκύψει από τη διάσπαση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και την απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ.

Στη συνέχεια η “Hold Co” θα λάβει τραπεζικό δάνειο κατά προσέγγιση ποσού €350 εκατ. προκειμένου να προβεί σε συναλλαγή για την αγορά του υπόλοιπου 86% περίπου της συμμετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην “Spin Co” έναντι συνολικού τιμήματος €680 εκατ. περίπου. Τα παραπάνω ποσά θα οριστικοποιηθούν κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δυο παραπάνω εταιρείες ουσιαστικά θα συγχωνευθούν.

Η αξία της νέας εταιρείας έχει υπολογιστεί σε 794,5 εκατ. ευρώ και το τελικό τίμημα τοποθετείται σε 994 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποσχιζόμενος κλάδος ΑΠΕ της Ελλάκτωρ περιλαμβάνει πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 493 MW, καθώς και πάρκα υπό κατασκευή ή άδειες συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Μέρος των υπό ανάπτυξη πάρκων (460,6 MW) αποτελούν joint venture με την EDPR και θα κατασκευαστούν με χρηματοδότησή της.

Διαβάστε ακόμη: