Ένα ακόμη ισχυρό πονοκέφαλο φαίνεται να δημιουργεί το Υπουργείο Υγείας στις φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς μετά από χρόνια οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων προς αυτές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία για τα απλήρωτα τιμολόγια των εταιρειών τα οποία συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου το τέλος Απριλίου 2024 διαμορφώθηκαν στα 1.055 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη δυσκολία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά περισσότερο στο γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί τα σημειώματα για τις υποχρεωτικές επιστροφές των εταιρειών. Δηλαδή το γνωστό clawback για το 2023 και φυσικά και για το 2024, δεν έχει υπολογιστεί ώστε να συμψηφιστεί με τα απλήρωτα τιμολόγια και φυσικά να σβηστεί το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα χρέη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ τα οποία συγκέντρωσε ο ΣΦΕΕ, φαίνεται πως μέσα στο 2024 δημιουργήθηκαν χρέη της τάξης των 615 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας τις συνολικές οφειλές στα 1.055 εκατ. ευρώ όπως αναφέραμε. Επίσης από το σύνολο των οφειλών, χρέη 395 εκατ. ευρώ αφορούν σε τιμολόγια του 2023, 36 εκατ. ευρώ του 2022 και 9 εκατ. ευρώ παλαιότερα.

Από το σύνολο των χρεών, τη «μερίδα του λέοντος» χρωστούν τα νοσοκομεία με 718 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος οφείλει 337 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, ο σύνδεσμος προέβη στην συγκέντρωση και καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στις εκκρεμείς απαιτήσεις των εταιρειών -μελών του, για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 30.4.2024. Η συγκέντρωση των στοιχείων γίνεται σε εθελοντική βάση από τις εταιρείες και συνεπώς μπορεί να προκύπτει διαφορά με τα επίσημα στοιχεία των δημόσιων φορέων. Το σύνολο που παρουσιάζεται δεν αποτελεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, καθώς αφορά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέχρι και το τέλος Απριλίου. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (αυτές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) αποτελούν υποσύνολο του ποσού που παρουσιάζεται.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος η οποία θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι φαίνεται πως τα χρέη είναι διογκωμένα λόγω και της αύξησης της δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα χρέη είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, δηλαδή το τέλος Απριλίου της προηγούμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα η αύξηση σε 12μηνη βάση φτάνει το 22% (από 865 εκατ. ευρώ στα 1.055 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα το διάστημα Απρίλιος 2023 – Απρίλιος 2024, τα χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές αυξήθηκαν στα 718 εκατ. ευρώ από 580 εκατ. ευρώ και του ΕΟΠΥΥ στα 337 εκατ. ευρώ από 285 εκατ. ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου μηνιαίων στοιχείων για τον Απρίλιο, τα νοσοκομεία στο τέλος του εν λόγω μήνα καταγράφουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,317 δισ. ευρώ, σε όλους του ιδιώτες προμηθευτές τους ενώ ο ΕΟΠΥΥ 133 εκατ. ευρώ.

Ακόμη σύμφωνα με πληροφορίες εντός των ερχόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιευθεί η εφαρμοστική απόφαση με την οποία η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) θα διαχειρίζεται τις προμήθειες για το σύνολο των νοσοκομειακών φαρμάκων από 1η Ιουλίου.

Έως τώρα η ΕΚΑΠΥ είναι η υπεύθυνη αρχή για τις προμήθειες φαρμάκων που περνούν από διαγωνισμό και όσα έχουν περάσει από διαπραγμάτευση στην αρμόδια επιτροπή. Μαζί με αυτή την σημαντική εξέλιξη, αναμένεται επιτάχυνση των χρόνων εξόφλησης τιμολογίων.

Διαβάστε ακόμη