Στην επιτακτική ανάγκη για οικοδόμηση πιο πράσινων και ανθεκτικών οικονομιών ως απάντηση στο ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον της σημερινής εποχής αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου στην ομιλία της, στο συνέδριο του Economist με θέμα “Sustainable Finance in uncertain times”.

Η κα Εφραίμογλου ανέφερε ότι ειδικότερα μετά την κρίση της πανδημίας όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν ότι χρειάζεται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Χρειάζεται να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα μια σειρά από κινδύνους, που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται, επίσης, ότι η βιωσιμότητα – όπως αυτή αξιολογείται από τους σχετικούς δείκτες – αποτελεί όλο και πιο ουσιαστικό παράγοντα στη διαδικασία χορήγησης πιστώσεων και αξιολόγησης επενδύσεων.

«Παλιότερα, μιλούσαμε για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πολλοί πίστευαν ότι αναφερόμασταν σε κάτι ανούσιο και άσχετο με την επιχειρηματικότητα. Σήμερα, οι απαιτήσεις για διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων από τις εταιρείες έχουν αυξηθεί σημαντικά και βλέπουμε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν συνειδητά, πλέον, τα προϊόντα εταιρειών, που έμπρακτα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την κοινωνία. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τη στρατηγική της, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, κατευθύνοντας όλο και περισσότερους πόρους στην πράσινη μετάβαση» είπε η κα Εφραίμογλου.

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ σημείωσε ότι υπάρχει κινητοποίηση προς τη σωστή κατεύθυνση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου, για το πώς και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ζητούμενο είναι ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο αρχών, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές.

«Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαβούλευση σε επίπεδο ΟΟΣΑ με σκοπό την αναθεώρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, με την ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας» τόνισε η κα Εφραίμογλου.

«Η αναθεώρηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και το διακύβευμα είναι υψηλό, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· από τους επενδυτές, τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους, μέχρι τους κοινωνικούς εταίρους και το ευρύτερο κοινό. Ζητούμενο, λοιπόν, είναι ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο αρχών, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές – κάτι που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ανθεκτικότητάς τους. Είναι αυτό που διασφαλίζει την ικανότητά τους να ξεπερνούν προσωρινές αρνητικές συγκυρίες, παραμένοντας συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς εργαζόμενους, πιστωτές και συνεργάτες. Είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που μπορεί να υποστηρίξει την υιοθέτηση καινοτομιών και την υλοποίηση επενδύσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια συζητούσαμε για την ανάπτυξη. Για την ανάγκη να δούμε τις επιχειρήσεις μας και την οικονομία μας να αναπτύσσονται έτσι, ώστε οι πολίτες αυτής της χώρας να μπορούν να προσδοκούν ένα μέλλον με ευημερία. Σήμερα, η λέξη ανάπτυξη έχει αντικατασταθεί από τη «βιώσιμη ανάπτυξη», αφού έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι μία ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μπορεί να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο μοναδικός δρόμος για να ευημερήσει η οικονομία και η κοινωνία μας», τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία της η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Διαβάστε ακόμη: