Σε 1,798 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Dotsoft στο α’ εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 37,55%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,5 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 7,26%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Όπως αναφέρει η Dotsoft σε σχετική ανακοίνωση, κατά το διάστημα 01/01/2023 – 30/6/2023, η εταιρεία ξεκίνησε να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, με έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς 23 νέα στελέχη προστέθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Παράλληλα, η επένδυση σε εξοπλισμό ψηφιοποίησης και αγορά εξοπλισμού για τις λύσεις της εταιρείας στον τομέα των εφαρμογών έξυπνων πόλεων συνεχίστηκε όλο το εξάμηνο, όπως επίσης και οι αναλήψεις νέων έργων για πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,798 εκ. ευρώ, με αύξηση 37,55% και το μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,5 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 7,26%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Το EBITDA, λόγω του αυξημένου κόστους προσωπικού και της έναρξης πολλών νέων έργων τον 6ο μήνα του 2023 με ορίζοντα υλοποίησης τόσο στο πρώτο εξάμηνο του 2024 όσο και στο τέλος του 2023, είναι μειωμένο κατά 10,30% και ανέρχεται σε 0,30 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το διάστημα 01/01/2023 – 30/06/2023 βρίσκονται αναρτημένες στο site του Χ.Α. και της εταιρείας:
https://www.dotsoft.gr/el/investorrelations

Διαβάστε ακόμη: