Η «θωράκιση» των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με την κ. Μιχαηλίδου να αναφέρει ότι η Πολιτεία δεν παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις, στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

«Οι θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ακολούθησαν, αλλά προηγήθηκαν των γεγονότων. Ήλθαν για να “θωρακίσουν” την Πολιτεία και τα παιδιά της», τόνισε εν συνεχεία, στο πλαίσιο συζήτησης τροπολογίας του Υπουργείου στην Ολομέλεια της Βουλής, που προβλέπει τη σύσταση θέσης εθνικού συντονιστή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ο εθνικός συντονιστής θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία της ανηθικότητας, θα συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις, θα συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, ενώ, κατά την κατά την άσκηση των καθηκόντων του. θα υποστηρίζεται από την προεδρία της κυβέρνησης, σύμφωνα με την τροπολογία.

Η θέση είναι άμισθη και το πρόσωπο θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Διαβάστε ακόμη: