Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την παράταση της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της στην Ρουμανία.

Με βάση το πρώτο πλάνο οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΔΕΗ Α.Ε. σε συνέχεια της από 15.12.2022 ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι η περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της στην Ρουμανία παρατείνεται έως την 28.2.2023. Τα μέρη θα ενημερώσουν την επενδυτική κοινότητα σε περίπτωση που υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία για τη συναλλαγή».

Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Δεκεμβρίου, η ΔΕΗ είχε γνωστοποιήσει πως υπέγραψε σύμβαση αποκλειστικότητας με την Enel.

Τότε υποστήριζε πως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες επρόκειτο να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, τα μέρη θα διαπραγματεύονται τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets, και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα καθορίζει αν η ΔΕΗ θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά προς την Enel.

Η Enel βρίσκεται εν μέσω ευρείας αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του χρέους της, εξετάζοντας αποεπενδύσεις από περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 21 δισ. ευρώ.

Enel: Πουλάει περιουσία 21 δισ. ευρώ – Αποχωρεί από Ρουμανία, Αργεντινή, Περού

Διαβάστε ακόμη: