Για ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά και προκλήσεις κάνει λόγο η DBRS Morningstar.

Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, οι αξιολογήσεις της Ελλάδας με ΒΒΒ (low – αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας) και σταθερή προοπτική (trend) υποστηρίζονται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ και από την εφαρμογή των προηγούμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την εκτέλεση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο αποτελείται από μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις επενδύσεις, μειώνοντας έτσι το επενδυτικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομολόγων της στη ζώνη του ευρώ.

Όπως τονίζεται από την DBRS στο Global 2024 Sovereign Credit Ratings Outlook, οι πόροι της ΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχουν κίνητρα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζουν την αύξηση των επενδύσεων με κεφάλαια που διοχετεύονται επίσης μέσω του ενισχυμένου τραπεζικού συστήματος.

Πρόκληση η στεγαστική κρίση

Οι αξιολογήσεις περιορίζονται από την οικονομική κατάσταση που κληρονόμησε η Ελλάδα από την παρατεταμένη κρίση, δηλαδή τον πολύ υψηλό δείκτη δημόσιου χρέους, το ακόμη σημαντικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την DBRS,  σε πραγματική πρόκληση αναδεικνύεται η αγορά στέγης, με την Πορτογαλία και την Ελλάδα στις δύο πρώτες θέσεις στις αυξήσεις τιμών (σχεδόν 60% και 55% αντίστοιχα).

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα παραμείνει προσηλωμένη στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους  παραμένει σε πτωτική τάση. Τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την ενέργεια δεν εμπόδισαν το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο να φτάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2022. Αναμένεται πλεόνασμα 1,1% το 2023 και 2,1% το 2024.

Από την κορύφωσή του το 2020, ο λόγος του δημόσιου χρέους έχει μειωθεί κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), εκ των οποίων οι 23 π.μ. το 2022, επωφελούμενος από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η σημαντική βελτίωση του δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και του χρέους ενισχύεται από την ισχυρή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στην εφαρμογή ενός συνετού δημοσιονομικού σχεδίου.

Άντεξε η ελληνική οικονομία

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το 2022, η ελληνική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα, ενισχυόμενη κατά 5,9% με επίσης συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην αγορά εργασίας, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. Καθώς το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)  συνεχίζει να εφαρμόζεται, οι επενδύσεις θα παραμείνουν σημαντική πηγή ανάπτυξης, αν και υπάρχουν εξωτερικοί καθοδικοί κίνδυνοι. 

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας αντανακλά επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα του συστήματος του ευρώ, που προέρχεται από την προηγούμενη δημοσιονομική εξυγίανση και τις μεταρρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα εξακολουθεί να επωφελείται από ισχυρή στήριξη και χρηματοδοτικά οφέλη σε περιόδους  κρίσεων, ιδίως με τα νέα εργαλεία και μέσα του συστήματος ΕΕ που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καταλήγουν οι αναλυτές.

Διαβάστε ακόμη: