Διατηρεί τη σύσταση BUY και την Τιμή Στόχο στα €22,0 για τη μετοχή της Mytilineos η Citi, ενώ σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου αναμένει €137 εκατ. EBITDA, αυξημένα κατά 80% σε σχέση με το 2021. 

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή της η Citiαναμένεται μεγαλύτερη του αναμενομένου κερδοφορία της Mytilineos την επόμενη 3ετία, με την εκτίμηση  για το EBITDA του 2022 να αυξάνεται στα €580 εκατ., 10% πάνω από τη σημερινή εκτίμηση της αγοράς. Για το 2023 και το 2024 η κερδοφορία εκτινάσσεται στα €730 εκατ. και €814εκατ. αντίστοιχα

Οδηγός για το άλμα που συντελείται στην κερδοφορία της εταιρείας, αποτελούν τόσο η κλειδωμένη, υψηλή κερδοφορία του τομέα Μεταλλουργίας για τα επόμενα 2 έτη, σε μία περίοδο που μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, όσο και η σημαντική ενδυνάμωση του τομέα Ενέργειας της εταιρείας με την ένταξη της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία του τομέα λόγω της υψηλής της απόδοσης

Η σημαντικά μειωμένη έκθεση της εταιρείας σε Ρωσικό αέριο (<10% από 30-35% προηγουμένως) και η διαφοροποίηση του μείγματος φυσικού αερίου μέσω της δέσμευσης σημαντικών θέσεων στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας.