Νέα ακύρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μπλε Κέδρος ανακοίνωσε η εταιρεία στην οποία, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 20 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 36.607.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 43.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται δε, ότι το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση να συγκαλέσει εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Όπως αποκάλυψε το radar η προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας (27 Ιουλίου) ακυρώθηκε λόγω της πρόθεσης που είχε η διοίκηση της Μπλε Κέδρος να διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση του 2021 μόνο στους παλαιούς μετόχους, αφού κατά την δική τους αντίληψη, αυτό είχε γνωστοποιηθεί στο ενημερωτικό δελτίο κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ.

Τα πράγματα δεν φαίνεται όμως να είναι ακριβώς έτσι με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρεμβαίνει και να ζητά από την εταιρεία να διανείμει το μέρισμα που έχει ανακοινωθεί σε όλους τους νέους μετόχους όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Οι πιέσεις και οι διαφωνίες των δύο κυρίων

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του radar, υπήρξαν στο μεσοδιάστημα από την ακύρωση της από 27 Ιουλίου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την χθεσινή Τακτική Γενική συνέλευση της εταιρείας, εξωθεσμικές παρεμβάσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συγκλίνουν στις παράνομες πρακτικές της διοίκησης της Μπλε Κέδρος.

Διαφωνίες όμως μαθαίνουμε ότι υπήρξαν και μεταξύ των «δύο κυριών ντετέκτιβ», με την μία εξ αυτών να υποστηρίζει ότι η εταιρεία μπορεί να διανείμει μέρισμα μόνο στους παλαιούς μετόχους προτείνοντας μάλιστα και διάφορα νομικά τερτίπια.

Σε κάθε περίπτωση όπως έχει ήδη επισημάνει η στήλη, αυτό θα μπορούσε να συμβεί είτε με αυτόκλητη γενική συνέλευση και πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών είτε με την έκδοση προνομιούχων μετοχών που θα είχαν εκδοθεί κατά την εισαγωγή τους στο ΧΑΑ.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά και τις διαφωνίες που έχουν προκύψει στην διοίκηση της ΕΚ αλλά και την πιθανή αντίδραση των νέων μετόχων της εταιρείας σε περίπτωση που δεν λάβουν το μέρισμα που θα αποφασισθεί από τα κέρδη της χρήσης του 2021.