Στην έγκριση του ενημερωτικού δελτίου πρόκειται να προχωρήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30 Μαΐου του 2022 με ιδιωτική τοποθέτηση και με ποσοστό 5%, αφού η εταιρεία/ανάδοχος αδυνατεί να συγκεντρώσει το υπόλοιπο 20 % που απαιτείται για να γίνει η δημόσια προσφορά.

Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει, κατ’ εξαίρεση, την έγκριση για εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑ με καταληκτική ημερομηνία (30/5) και παράλληλα να δοθεί μια εύλογη προθεσμία 2-3 εβδομάδων, η οποία θα αναγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο και θα είναι δεσμευτική για την εταιρεία, έτσι ώστε να καταφέρει να καλύψει το υπόλοιπο 20 % με την συμμετοχή φυσικών προσώπων (300-400 άτομα) καθώς και το σχετικό περιθώριο διασποράς.

Είναι σίγουρο ότι ακόμα και με αυτήν την, κατ΄ εξαίρεση ρύθμιση, η εταιρεία θα δυσκολευτεί να καλύψει το ποσό που απαιτείται για την εισαγωγή στο ΧΑ.

Το ποσό της αύξησης σύμφωνα με πληροφορίες του radar θα ανέλθει στα 20 εκ. και μόνο με ένα γενναίο discount θα δώσει κίνητρο στους πιθανούς επενδυτές έτσι ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κατά το νόμο κριτήρια.

Θυμίζεται ότι η εταιρεία των αδελφών Ευμορφίδη (Coco-Mat) έχει συσταθεί από το 2017, χωρίς να έχει ακόμα εισαχθεί στο Χ.Α. ενώ, βάσει θεσμικού πλαισίου, οι ΑΕΕΑΠ έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να το πράξουν, αλλά και τη δυνατότητα για διετή παράταση, την οποία επίσης έχει εξαντλήσει η «Μπλε Κέδρος».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από το 2016 έως το 2021.

Ο κίνδυνος της μη εισαγωγής και η εκκαθάριση

Σε περίπτωση που η εταιρεία των αδελφών Ευμορφίδη δεν καταφέρει να μπει στο ΧΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της και η εταιρεία θα τεθεί σε εκκαθάριση, με ότι αυτό συνεπάγεται σχετικά με τις φορολογικές της υποχρεώσεις, δεδομένου ότι έως τώρα υπόκειντο στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των εταιρειών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

Τα ανωτέρω άλλωστε επισημαίνονται και στις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.