Έτοιμο προς έγκριση, την οποία και θα λάβει, είναι το ενημερωτικό δελτίο της εισαγωγής της Μπλε Κέδρος στο Χρηματιστήριο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Ευμορφίδη στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη, η οποία έρχεται με σημαντική καθυστέρηση, δεδομένων των καταγγελιών, ακόμα και επωνύμων, που λάμβανε η Επιτροπή σχετικά με πολεοδομικές παραβάσεις , την ορθότητα των οποίων ουδείς μπορούσε να γνωρίζει, αλλά έπρεπε να λάβει υπόψη και να ζητήσει από την εταιρεία να τα συμπεριλάβει στο ενημερωτικό δελτίο.
Θυμίζουμε ότι η εταιρεία ακινήτων των ιδιοκτητών της Coco-Mat και των Coco-Mat Hotels, έχοντας συσταθεί ήδη από το 2017, έχει εξαντλήσει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο περί ΑΕΕΑΠ παρατάσεις.
Η έγκριση λοιπόν, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της ΑΕΕΑΠ να εντάξουν τις μετοχές της στο ΧΑ μέχρι τα τέλη Μαΐου. Τότε, λήγει η προθεσμία, πέραν της οποίας η μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο οδηγεί την εταιρεία ακινήτων σε απώλεια της άδειας λειτουργίας της και στην εκκαθάριση.