Η έντονη κινητικότητα, που καταγράφεται στην αγορά ακινήτων στην Αττική, δεν αφήνει εκτός τον Δήμο της Αθήνας.  Το πρώτο αφορά μεγάλο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη διαφόρων υλικών του Δήμου.

Η επιφάνεια του πρέπει να είναι πάνω από 6.000 τμ, σε σημείο, όχι μόνο εντός του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ευρύτερα εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, με την προϋπόθεση να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα όρια του Δήμου.
Το δεύτερο ακίνητο αφορά τη στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας, που σήμερα βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14, κάτω από την Ομόνοια.
Το τρίτο αφορά σε αρκετά μικρότερο χώρο από τον πρώτο, ώστε να διευκολύνονται οι υπηρεσίες του Δήμου στην αποθήκευση κάθε είδους υλικού.
Στις προδιαγραφές, που έχει θέσει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, περιλαμβάνεται – μεταξύ άλλων – και συγκεκριμένο όριο τιμής ανά τετραγωνικό, διαφορετικό ανά περίπτωση