Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής της «Μπλε Κέδρος» (των ξενοδοχειων Coco – Mat στα οποία μέτοχοι είναι η οικογένεια Ευμορφίδη) στο Χρηματιστήριο, με την προθεσμία να τελειώνει την Παρασκευή αφού η καταληκτική ημερομηνία είναι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι νομικά υποχρεωμένη, όπως όλες οι εταιρείες αυτού του καθεστώτος, να εισαχθεί σε δημόσια αγορά προκειμένου να διατηρήσει τα φορολογικά και άλλα προνόμια που έχει, αλλιώς θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να επιστρέψει μεγάλα ποσά φόρων στο ελληνικό δημόσιο. Να σημειωθεί πως έχουν ήδη ληφθεί αναβολές για την εισαγωγή της.

Σύμφωνα με τις πηγές που έχει στην διάθεση του το radar η μοναδική ανάδοχος εταιρεία (optima bank), αφού άλλες δεν βρέθηκαν, δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το 25 % της διασποράς που απαιτείται από τον νόμο για την δημόσια προσφορά με συνέπεια να μην μπορεί να προχωρήσει την εισαγωγή της.

Όμως η λύση που φαίνεται να βρίσκουν οι 2 «κυρίες ντετέκτιβ» αναζητείται μέσω του ΧΑΑ στο οποίο ασκούν και αφόρητες πιέσεις.

Θα μου πείτε τώρα πως το ΧΑΑ μπορεί να βοηθήσει ώστε να παρακαμφθεί το κριτήριο της διασποράς, μιας και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει στα χρονικά της Κεφαλαιαγοράς παρόμοια κατάσταση!!!

Αναλυτικότερα, αναμένεται ο κ. Κοντόπουλος εξ Αμερικής ή και εκ Λονδίνου από όπου μαθαίνουμε ότι επιστρέφει και να πειστεί να γνωματεύσει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο ΧΑΑ με το ποσοστό 5 % !!!

Στην περίπτωση αυτή η «Μπλε Κέδρος» θα προχωρήσει, με την εισαγωγή των μετοχών της μόνο με την ιδιωτική τοποθέτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της και όχι με δημόσια εγγραφή.

Ένα άλλο πρόβλημα που καλούνται να ξεπεράσουν οι «2 κυρίες» της ΕΚ είναι και τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει η εταιρεία, τα πολεοδομικά προβλήματα αλλά και το θέμα του εσωτερικού ελεγκτή που φαίνεται να μην διαθέτει όπως προβλέπει ο νόμος!

Υπενθυμίζεται πως η «Μπλε Κέδρος» έγινε ευρύτερα γνωστή από ξενοδοχείο της στην περιοχή Μακρυγιάννη, το ύψος του οποίου προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας της γειτνίασης με την Ακρόπολη.

Η σχετική υπόθεση αναφέρεται ακόμα ως εκκρεμότητα της εταιρείας στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της στο Χ.Α.

Τα οικονομικά στοιχεία

Κατά τη χρήση του 2021 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 4,75 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 37,1% συγκριτικά με τα 3,47 εκατ. του 2020.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημαντική υστέρηση εσόδων το 2020 λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας και τη στήριξη προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες του τουρισμού.

Κέρδη ενέγραψε, ωστόσο, και από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της και συγκεκριμένα κατά 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 5,3 εκατ. ευρώ το 2020.

Συνολικά τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 2,714 εκατ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη χωρίς τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 4 εκατ. ευρώ, από 2,65 εκατ. το 2020.