Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να εγκρίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, την κατ΄ εξαίρεση έγκριση για την είσοδο της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ναι μεν, η εν λόγω διάταξη προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του ΧΑ αλλά και ούτε ειδικοί λόγοι που επικαλούνται, φαίνεται να υπάρχουν για να γίνει επίκληση της ειδικής διάταξης του Χρηματιστηρίου.

Ουσιαστικά δίδεται το πράσινο φως από την ΕΚ για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, παρόλα τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζει η εταιρεία, ενώ θα δοθεί επιπλέον χρόνος για την κάλυψη της δημόσιας προσφοράς έως τα μέσα Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία συστάθηκε το 2017 σύμφωνα με το ευνοϊκό καθεστώς των Επενδυτικών εταιρειών Ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) οι οποίες βάσει θεσμικού πλαισίου, πρέπει εντός διετίας να εισάγουν τις μετοχές τους στο ΧΑ έχοντας και τη δυνατότητα για διετή παράταση κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την οποία επίσης εξάντλησε η «Μπλε Κέδρος».

Μπλε Κέδρος – Ιδιωτική τοποθέτηση 10%

Για την εν λόγω εισαγωγή θα υπάρξει τελικά ιδιωτική τοποθέτηση 10% αντί του 5 %, μετά από σχετικές πιέσεις που ασκήθηκαν προς την εταιρεία, και 15- 16 % με δημόσια προσφορά.

Η ονομαστική αύξηση κεφαλαίου θα είναι περί τα 7,2 εκατ. ευρώ κι ένα μέρος πώλησης υφιστάμενων μετοχών αξίας 3,6 εκατ. ευρώ.

Ο κίνδυνος του κριτηρίου της διασποράς και η εκκαθάριση

Τα κεφάλαια που αναμένει η εταιρεία να συγκεντρώσει από την ΑΜΚ,, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των € 17 εκ ευρώ περίπου.

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 70% των μετοχών θα κατανεμηθεί σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ποσοστού της διασποράς η εταιρεία θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα στους επενδυτές.

Όπως έχει επισημάνει το radar,σε αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της και η εταιρεία θα τεθεί σε εκκαθάριση.

Τα 5 ερωτήματα που θέτει το radar είναι τα κάτωθι:

1) Τι οδήγησε τις 2 κυρίες ντετέκτιβ στην χρήση για πρώτη φορά της ευνοϊκής ρύθμισης για την εισαγωγή της ΜΠΛΕ Κέδρος στο ΧΑ, παρά την μη συμμόρφωσή της όλο αυτό το διάστημα;

2) Έχουν περιγραφεί όλοι οι επενδυτικοί κίνδυνοι στο ενημερωτικό δελτίο δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία;

3) Έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες που αφορούσαν την εταιρεία και ειδικότερα τα θέματα των πολεοδομικών παραβάσεων;

4) Έχουν εξεταστεί από την ΕΚ τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει η εταιρεία καθώς και των συνδεδεμένων μερών, δεδομένου ότι αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες της οικογένειας Ευμορφίδη;

5) Έχει εξεταστεί εάν λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας δεδομένου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει;