Για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η υπόθεση για το ξενοδοχείο της επί των οδών Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34, στην Αθήνα ενημερώνει η Μπλε Κέδρος, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εταιρεία προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια κατά του Δήμου Αθηναίων με αίτημα την ακύρωση της πράξης μερικής ανάκλησης (ως προς το ύψος) της υπ’ αριθ. 15/2017 άδειας δόμησης του ακινήτου.

Επίσης, η Εταιρεία άσκησε προσφυγή κατά της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και του επιβληθέντος με αυτή προστίμου ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ της Β’ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της προσφυγής έχουσας ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το ΣΥΠΟΘΑ έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της Εταιρείας ως προς τα πρόστιμα, τα οποία και ακύρωσε. Απέρριψε αυτή κατά τα λοιπά.

Η Εταιρεία θα προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια κατά της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ, καθ’ ο μέρος απέρριψε την προσφυγή της, δηλαδή ως προς τον χαρακτηρισμό ως αυθαίρετων των χώρων του κτιρίου που ανεγέρθηκαν δυνάμει της (ακύρως) μερικώς ανακληθείσας άδειας. Την 14.02.2023 είχε οριστεί να επανεξεταστεί από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η συμμόρφωση του Δήμου Αθηναίων με την υπ’ αριθ. 2102/2019 απόφαση της ΟλΣτΕ.

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε και η Εταιρεία αναμένει ενημέρωση για την επόμενη ημερομηνία συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Την 1.2.2023 συζητήθηκαν ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας οι δύο εκκρεμείς αιτήσεις της Εταιρείας με τις οποίες επιδιώκεται η ακύρωση της απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού με αριθμό 116714/79457/2446/1259/22.7.2020 περί μη έγκρισης της μελέτης του κτιρίου ως προς το ύψος. Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση ανάλογα με τις επικείμενες ενέργειες της ίδιας και των αρμοδίων Αρχών.

Σημειώνεται ότι χθες ο Δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι την ευθύνη για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών φέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα των αυθαίρετων ορόφων του γνωστού ξενοδοχείου της εταιρείας Μπλε Κέδρος.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «με αφορμή δημοσιεύματα σε έντυπα και ψηφιακά Μέσα σχετικά με το θέμα των αυθαίρετων ορόφων γνωστού ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φαλήρου, διευκρινίζονται τα εξής:

O Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε άμεσα στο διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο.

Μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε αυτοψία στο ακίνητο και συνέταξε έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου για τα τμήματα της οικοδομής που υπερβαίνουν τα 27 μέτρα (24μ+3μ).

Επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ανά έτος.

Ο ιδιοκτήτης, όπως του έδινε το δικαίωμα ο Νόμος, κατέθεσε προσφυγή κατά της έκθεσης αυτοψίας.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’ στην Συνεδρίαση του στις 26/01/2023 εξέδωσε οριστική απορριπτική απόφαση.

Ο Δήμος Αθηναίων στις 07/02/23 διαβίβασε την υπόθεση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το Α.Π. 38916/07-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης.

Σύμφωνα με τον Ν.3852/10 άρθρο 280 παρ.45., την ευθύνη για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών φέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».

Διαβάστε ακόμη: