«Φραγή» στα τηλεφωνήματα των εισπρακτικών εταιρειών και συγκεκριμένους όρους βάζουν οι προβλέψεις του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Οι τηλεφωνικές οχλήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μία κάθε δεύτερη ημέρα.

Όπως επίσης ορίζεται, η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

Οι τηλεφωνικές οχλήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μία κάθε δεύτερη ημέρα.

Επίσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στις εισπρακτικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία από εισπρακτική εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 10 ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια απολύτως φιλολαϊκή κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα