Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον η δηµιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα στο εγχώριο πιστωτικό σύστηµα µε την συγχώνευση της Attica Bank µε την Παγκρήτια Τράπεζα, καθώς το µεγαλύτερο ίσως εµπόδιο, που δεν ήταν άλλο από το κόστος ένταξης των κόκκινων δανείων των δύο τραπεζών στον Ηρακλή ΙΙΙ, ξεπεράστηκε µέσα στην εβδοµάδα.

Οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι της Attica Bank Ελένη Βρετού και της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολοµαίος έχουν στα χέρια τους το πόρισµα του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου DBRS για την οικονοµική επίπτωση ένταξης των µη εξυπηρετούµενων δανείων στον Ηρακλή ΙΙΙ και κατ` επέκταση τις κεφαλαιακές ανάγκες της ενιαίας τράπεζας που θα προκύψει από την συγχώνευση.

Το πόρισµα του διεθνούς οίκου βρήκε απόλυτα προετοιµασµένες τις δύο πλευρές καθώς προσεγγίζει τα επίπεδα που ανέµεναν και όπως έχει γράψει η «Α» οι κεφαλαιακές ανάγκες για την ένταξη των χαρτοφυλακίων κόκκινων δάνειων των δύο τραπεζών ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ στον «Ηρακλή» θα κυµανθούν µεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε µικρή καθυστέρηση στην έκδοση του πορίσµατος από την DBRS, από τις διοικήσεις των δύο τραπεζών αποδίδεται στην προσπάθεια να περιοριστούν οι ζηµίες από τις τιτλοποιήσεις κατά το µέγιστο δυνατό και να υπάρξει το καλύτερο τελικό αποτέλεσµα.

∆εν τυχαίο ότι όλο αυτό το διάστηµα προς αυτή την κατεύθυνση και στόχευση κινούνται τόσο ο σύµβουλος, η UBS, όσο και οι δύο servicers που τρέχουν τα business plan των επικείµενων τιτλοποιήσεων, οι οποίοι είναι, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, δύο από τις µεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων η doValue και η CEPAL.

Στόχος των µετόχων αλλά και η σύσταση του ∆ιοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα είναι να γίνει πλήρης εκκαθάριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και ο δείκτης να µειωθεί στο 3%, ούτως ώστε η τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο να ξεκινήσει µε «καθαρό» ισολογισµό αµέσως και µετά την υλοποίηση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, η οποία τοποθετείται χρονικά το φθινόπωρο.

Τα επόµενα βήµατα

Όπως είναι φυσικό το βάρος των διοικήσεων των δύο τραπεζών έχει πέσει αυτές τις µέρες στην αποτύπωση, µε βάση το κόστος του «Ηρακλή», της αρνητικής θέσης που θα εγγραφεί στις λογιστικές καταστάσεις της 30ής Ιουνίου, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστούν τα κεφάλαια που θα καλύψουν τη ζηµιά και ταυτόχρονα θα χρηµατοδοτήσουν το business plan της νέας τράπεζας.

Ως γνωστόν γι’ αυτό το λόγο η διοίκηση της Attica Bank έχει πάρει παράταση για την δηµοσίευση των οικονοµικών αποτελεσµάτων για το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης.

Το επόµενο βήµα που περιλαµβάνει ο σχεδιασµός είναι να επιτευχθεί η «χρυσή τοµή» µεταξύ των µετόχων ώστε να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν κατά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου το φθινόπωρο.

Υπενθυµίζεται ότι συντριπτικά πλειοψηφικός µέτοχος σήµερα στην Attica Bank είναι το ∆ηµόσιο µέσω του ΤΧΣ (72,5%) και του ΕΦΚΑ (7,6%).

Με µικρότερα ποσοστά συµµετέχουν η Thrivest συµφερόντων Εξάρχου-Μπάκου-Καϋµενάκη (4,4%) και η Παγκρήτια (5%), όπου η Thrivest είναι πλειοψηφικός µέτοχος.

Η αύξηση κεφαλαίου

Την ίδια στιγµή, η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που θα δροµολογηθεί αµέσως µετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών τοποθετείται στην περιοχή των 600-700 εκατ. ευρώ.

Όπως επισηµαίνουν κύκλοι της τράπεζας µε δεδοµένο ότι το εγχείρηµα ένταξης στον Ηρακλή ΙΙΙ ως προς το ύψος της επίπτωσης είναι δυναµικό, το ύψος της αύξησης µπορεί να φθάσει και τα 700 εκατ. ευρώ.

Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναµένεται να βάλει κεφάλαια από 320 εκατ. ευρώ (αν η ΑΜΚ κινηθεί στα 600 εκατ. ευρώ) έως ακόµη και 400 εκατ. ευρώ εφόσον η αύξηση ανέλθει στην περιοχή των 700 εκατ. ευρώ.

Οι ιδιώτες µέτοχοι της τράπεζας, η Thrivest Holdings συµφερόντων των ∆. Μπάκου, Ι. Καϋµενάκη και Αλ. Εξάρχου, εκτιµάται ότι θα κληθούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια.

Αρωγός η κυβέρνηση

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εγχείρηµα έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης και του οικονοµικού επιτελείου.

Άλλωστε είναι χαρακτηριστικές οι δηµόσιες τοποθετήσεις του ∆ιοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα σύµφωνα µε τις οποίες «έχουµε απόλυτη συναντίληψη µε την κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονοµικών ότι χρειαζόµαστε περισσότερο ανταγωνισµό στο τραπεζικό σύστηµα, χρειαζόµαστε τον 5ο πυλώνα. Θέλουµε να εγχύσουµε ανταγωνισµό στο τραπεζικό σύστηµα και αυτό γίνεται κυρίως µε νέες και ενδυναµωµένες τράπεζες που θα είναι κεφαλαιακά επαρκείς και θα εξειδικεύονται στη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων».

Διαβάστε ακόμη