Επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση της Attica Bank η κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών από επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην επιχειρούμενη αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, αναφέρεται ότι «ελήφθησαν εμπιστευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μη δεσμευτική βάση από επενδυτές εγνωσμένου κύρους, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας».
Δεν υπήρξε πάντως καμία ενημέρωση για τον αριθμό των προσφορών που τελικώς υποβλήθηκαν, ούτε για τα ονόματα των επενδυτών.
Για τη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της μη συστημικής τράπεζας αποφάσισε να προχωρήσει, με την υποστήριξη των συμβούλων της (AXIA Ventures, EUROXX) σε έλεγχο, περαιτέρω διευκρίνιση και αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, ώστε να σχεδιαστεί η επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για την κατάθεση 4 έως 6 μη δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν από την ανακοίνωση της τράπεζας.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι αν τελικώς το όλο εγχείρημα προχωρήσει, το πιο πιθανό σενάριο είναι η Attica Bank μετά την αύξηση κεφαλαίου να είναι πολυμετοχική.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο μη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά σχήματα, υπάρχει το μαξιλάρι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που θα εισφέρει άμεσα τα αναγκαία για τη λειτουργία της τράπεζας κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιχειρηθεί η επανιδιωτικοποίηση της Attica Bank, υπό το διοικητικό έλεγχο του Ταμείου.