Άλλη μία ακόμη περίπτωση ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε θαφτεί στα συρτάρια της Αρχής για το ξέπλυμα ανασύρθηκε από τον Εισαγγελέα και Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Αναλυτικότερα οι αμερικάνικες εποπτικές αρχές και συγκεκριμένα το FBI, είχαν αποστείλει αίτημα από το 2020 για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων Ρωσόφιλου Ουκρανού πολίτη καθώς και των συγγενικών τους προσώπων.

Ουσιαστικά πρόκειται, μεταξύ άλλων, για πρόσωπα για τα οποία οι Αμερικανικές Αρχές έχουν επιβάλει κυρώσεις για απόπειρα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας των ΗΠΑ το 2020.

Οι κυρώσεις αφορούσαν το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω προσώπων που διαθέτουν στις ΗΠΑ καθώς και μπλοκάρισμα όλων όλων των συναλλαγών των εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν.

Η Δραστηριότητα στην Ελλάδα

Ο συγκεκριμένος Ρωσόφιλος Ουκρανός πολιτικός, ο οποίος είναι και παράλληλα ιδιοκτήτης ΜΜΕ στην Ουκρανία, φαίνεται να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μαζί με την γυναίκα του στον τομέα του Real Estate, αποκτώντας μάλιστα και φορολογική κατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή για το ξέπλυμα διερευνά με επιμέλεια όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μελετά την ροή του χρήματος από Ρωσία και Ουκρανία και στην περίπτωση που στοιχειοθετεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα προχωρήσει σε δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του FBI βρέθηκε στην Αθήνα για το εν λόγω θέμα, ενημερώνοντας σχετικώς τις Ελληνικές Αρχές.